Iecelts Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors

28.04.2016.

28. aprīļa domes sēdē par Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktoru tika iecelts Lauris Pastars. Kā atbilstošākā no visām Laura Pastara kandidatūra tika izvēlēta konkursā, kurā uz Labklājības pārvaldes direktora amatu pretendēja 6 kandidāti.

Līdz šim Lauris Pastars Preiļu novada Sociālajā dienestā pildīja sociālā darbinieka pienākumus, pašvaldību vēlēšanās Lauris Pastars tika ievēlēts par Preiļu novada domes deputātu. Šobrīd viņš vēl pilda domes priekšsēdētājas vietnieka pienākumus, bet saskaņā ar pastāvošo likumdošanu pēc apstiprināšanas Labklājības pārvaldes direktora amatā Laurim Pastaram būs jānoliek pašvaldības deputāta mandāts.

Profesionālu augstāko izglītību Lauris Pastars ir ieguvis SDSPA „Attīstība”. 2003. gadā iesācis darbu Preiļu novada bāriņtiesā, pēc tam ieņemot dažādus sociālā darba speciālista amatus, strādājis Preiļu novada Sociālajā dienestā. Lauris Pastars ir ieguvis praktisko pieredzi sociālajā darbā un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, sociālo gadījumu vadīšanā darbā ar indivīdiem un dažādām klientu grupām – ilgstošajiem bezdarbniekiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem, no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotajām personām, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām. Profesionālā pieredze iegūta arī sociālo risku vērtēšanā un indivīda resursu apzināšanā. Vairāku gadu laikā ir uzkrāta praktiskā pieredze iestādes darba organizēšanā un vadībā, administratīvā akta prasībām atbilstošu lēmumu sagatavošanā sociālajā jomā. Vadītāja darba prasmes Lauris Pastars ieguvis, pildot Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieka pienākumus, pirms tam – darbojoties SIA “Preiļu saimnieks” valdē un veicot Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieka pienākumus.

2013. gadā Lauris Pastars saņēmis Preiļu novada Sociālā dienesta Goda rakstu par aktīvu, mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu Preiļu novada labā sociālajā jomā, 2015. gadā apbalvots ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Preiļu novada Labklājības pārvalde tika izveidota, reorganizējot Sociālo dienestu. Reorganizācijas rezultātā apvienotas vienā iestādē visas Preiļu novada pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas institūcijas, kā arī institūcijas, kas ar to ir saistītas pastarpināti.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2016.