Līdz 20. maijam Preiļu slimnīcā iespēja iesniegt dokumentus apmācībām māszinībās

27.04.2016.

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina interesentus uz apmācībām māszinībās.

Programma “Māszinības” (35a 723 00 1), kvalifikācija – māsas palīgs. Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Programma “Māszinības” (32a 723 00 1), kvalifikācija – māsas palīgs. Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamatizglītība (no 18 gadu vecuma)

 • Mācību ilgums: viens gads
 • Apmācības vieta: SIA „Preiļu slimnīca”, RSU Sarkanā Krusta koledža
 • Vecuma ierobežojums: 18+
 • Iegūstamā kvalifikācija: “Māsas palīgs”, kas atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Darba iespējas pēc mācībām: primārās veselības aprūpes iestādēs, stacionāros, rehabilitācijas iestādēs, bērnu aprūpes iestādēs
 • Tālākizglītības iespējas: tālākizglītības kursos, pilnveides izglītības programmās

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Programmas plāns:

 • humanitāro zinību kurss
 • bioloģisko zinību kurss
 • aprūpes kurss
 • procedūru standarti
 • kvalifikācijas prakse
 • patstāvīgais darbs

Kā arī ir iespēja apmācīties izglītības programmā “Māszinības” ar kvalifikāciju “Māsas palīgs” ESF programmas ietvaros.

Projektā iekļaujamo dalībnieku vecuma posms ir līdz 29 gadu vecumam. 

Kritēriji, lai jauniešus iekļautu attiecīgajā grupā:

* Nav atbalsta saņēmējs/a Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros,
* Nav iesaistīt/a citās mācībās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei, vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās,
* Nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
* Nav iegūta profesionāla kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
* Vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā nav saņemta mērķstipendija Projekta ietvaros.

Izglītojamiem, kuri uzsākuši mācības profesionālās izglītības programmā un savlaicīgi izpildījuši visas saistības, saņem ikmēneša mērķstipendiju 70 eiro apmērā.

Reflektantiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

* pieteikums pēc vienotās formas;
* izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
* trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm);
* pases kopija, (uzrādot oriģinālu);
* personu datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas, (uzrādot oriģinālu);
* Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja izglītība nav iegūta valsts valodā);
* bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem – dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu.

Dokumentu pieņemšana notiek klātienē līdz 20.maijam pie SIA „Preiļu slimnīca” galvenās māsas Aijas Stupānes Raiņa bulvārī 13, 1. stāva 3.kab. (slimnīcas ēkā). Tālrunis informācijai 28234493.

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2016.