Zvaigznes grāmatu nams izsludina radošo darbu izstādi – konkursu “MEITENE ZIRNEKĻA TĪKLĀ”

01.05.2016.

Konkursa mērķis
Piesaistīt iedzīvotājus grāmatu lasīšanai un dažādu rokdarbu veidu popularizēšanai.

Konkursa nolikums
Ikviens aizrautīgs rokdarbnieks (gan profesionāļi, gan tie, kam tas ir hobijs) iesniedz darbus konkursam par tēmu “Meitene zirnekļa tīklā” (pēc D. Lāgerkranca tāda paša nosaukuma romāna).
Darbus var iesniegt šādās tehnikās: šūšana, izšūšana, tamborēšana, adīšana, trauku apgleznošana, batikošana, pērļošana, filcēšana, gleznošana, pīšana, leļļu izgatavošana, kā arī citos konkursa dalībnieka brīvi izvēlētos rokdarbu veidos.

Darbu vērtēšana
Vērtēta tiks gan darba atbilstība konkursa tēmai, gan darba kvalitāte un noformējums.

Konkursa norise
Darbus iesniegt Zvaigznes grāmatu namā Preiļos, Tirgus laukumā 4, no 2016. gada 1. līdz 28.maijam.
Darbu izstāde notiks no 1. līdz 22. jūnijam.

Balvu fonds
Pārsteiguma balvas no Apgāda Zvaigzne ABC.

Konkursa kontaktpersona:
Preiļu grāmatu nama vadītāja

Inese Anspoka
28303494

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.