Preiļu 1. pamatskolas muzejā apskatāma kalēja amatam veltīta izstāde

18.04.2016.

No 18. aprīļa līdz 30. decembrim Preiļu 1. pamatskolas muzejā (Daugavpils iela 34) Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma izstāde „Kalējs kala, smēde dedza…”. 

Kalējs radās reizē ar dzelzi un kalēja amats ir viens no senākajiem. Par to, ka šādi vīri dzīvojuši, vēsta liecības, kas atrastas pilskalnos un senajās apmetnēs. Jau vēlajā dzelzs laikmetā kalēji sākuši attīstīt savas prasmes  kādā noteiktā virzienā – viens kala ieročus, cits darbarīkus, bet kāds cits bija rotu meistars. Vēlāk, kad kalēji strādājuši muižkungu pakļautībā, viņiem nebūt nav bijušas brīvas rokas, lai darītu ko un cik vēlas, – vispirms bija jāizkaļ noteikts apjoms muižas vajadzībām, un tikai tad drīkstēja kalt arī citiem, nopelnot sev iztiku. Kalēji izgatavoja lauksaimniecības un amatniecības darbarīkus, dzirnavu un celtņu dzelzs detaļas, apkala zirgus, ratus un ragavas. Tāpat kā senāk, arī šodien kalējs veic virkni darbu – veido metālkalumus, sētas, gatavo darba rīkus, tomēr pārsvarā strādā pēc pasūtījuma.

Izstādes “Kalējs kala, smēde dedza…” saturu atklāj izstrādājumi un darbarīki no muzeja krājuma kolekcijām, savukārt,  papildina muzejiski priekšmeti, kuri mērķtiecīgi savākti  ekspozīcijas tapšanas laikā.

Ar seno latgaļu meistarību metālapstrādē iepazīstina greznumlietu izlase no arheoloģijas kolekcijas.

Starp izstādes eksponātiem skatāmi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas pedagoga, nodaļas veidotāja un metālmākslinieka Norberta Kudiņa studentu radošo ideju risinājumi.

Pārliecinošu amata meistara prasmi savos kalumos demonstrē Arvīds Mežinskis no „Kazu mājām”, Mežinskos, Rušonas pagastā. Arvīds šobrīd ir vienīgais aktīvi strādājošais kalējs plašā Preiļu apkārtnē.

Pirmo reizi muzejā sākta veidot amatnieku karte – aktivitāte, kurā apmeklētāji aicināti  piedalīties visu izstādes darbošanās laiku, precizējot un papildinot esošo informāciju, kā arī aktualizējot faktus par vēl nezināmiem kalējmeistariem. Pateicamies visiem preiliešiem, Preiļu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem,  kuri dalījās atmiņās par kalējiem – ģimenes locekļiem, kaimiņiem  un paziņām, lai uzsāktu kartes veidošanu. Īpašs paldies par atsaucību Arvīdam Mežinskim, Marijai Verzei, Zentai Určai, Veronikai Smanei un Voldemāram Upeniekam, piedaloties izstādes autoru ieceru realizēšanā.

Silvija Ivanovska,
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.