30. aprīlī notiks brīvprātīgo cildināšanas un ziedotāju godināšanas pasākums

30.04.2016.

Pateicības vārdu nekad nav par daudz! 30. aprīlī plkst. 19.00 Riebiņu novada kultūras centrā notiks nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” rīkotais pateicības pasākums „Labs darbs divus mūžus dzīvo!”. Pasākuma laikā tiks cildināti novadu iedzīvotāji par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgajā darbā, nesavtīgu devumu sabiedrībai un tiks godināti fonda 2014./2015. gada lielākie Ziedotāji.

Cildināšanas balvu saņems:

Vārkavas novadā: Viktors Lazdāns, Laura Cepurniece, Eleonora Spūle.

Aglonas novadā: Ingūna Barkeviča, Ināra Poļenkova, Marija Akermane.

Līvānu novadā: Skaidrīte Šķimele, Irēna Daņiļeviča, Marija Vasiļevska, Silvija Kalvīte, Sandra Jēgermane, Anastasija Kaktiniece.

Riebiņu novadā: Inta Usāne, Gunita Strode, Parfirijs Ivanovs, Biruta Groza, Ženija Pauniņa, Inese Šuksta.

Preiļu novadā: Anita Gāga, Rimma Gavrilova, Marija Zīmele, Lidija Ceriņa, Monika Kivleniece, Lidija Kursīte.

Godināsim fonda  2014./ 2015. gada lielākos Ziedotājus:

SIA „Silja”; AS „SEB Banka”; SIA „DSV Transport”; SIA „Zelta Zeme”; SIA „Līvānu kūdras fabrika”; SIA „Vicars”; SIA „Manco Energy Latgale”; SIA Aktīvā tūrisma centrs „Eži”; SIA „Planēta”; SIA „Sencis”; SIA „Ruta Furniture”; SIA „Skaistuma Formula”; SIA „JYSK”; SIA „UV Serviss”; SIA „Jēkabpils piena kombināts”; SIA „Tēraudi P”; ZS „Tūmeņi”; SIA „Olūts”; biedrība “Preiļu NVO centrs”; Artis Utināns; Marika Rudzīte-Griķe; Valija Vaivode; Irēna Petrāne; Arnis Meikulāns; Valērijs Sigņejevs; Sergejs Streļčuks; Ineta Liepniece; Jānis Jermolovičs; Irēna Suhodoļska; Tekla un Maigonis Mediņi.

Aicinām pasākumu apmeklēt ikkatru interesentu!

 Pasākuma īpašie viesi – Ginc un ES, Kaspars Maks, Dailes teātra aktieru ansamblis “ILGA” un Brāļi Puncuļi & SERENĀDE.

Ieeja pasākumā par ziedojumiem: akcijai „Piepildīt sapni – 3” (akcijas mērķis ir bērniem ar īpašām vajadzībām piepildīt sapnīšus).

Pēc pasākuma plkst. 22.00 Košā pavasara Tauriņu balle.

Inese Šuksta,
Viduslatgales JIL koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 30.04.2016.