Preiļos notiks konferences Latgales reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem par komunikāciju, sadarbību un komandas darbu

19.05.2016.

Sanākt kopā – tas ir sākums,
Turēties kopā – tas ir progress,
Strādāt kopā – tie ir panākumi.

/Henrijs Fords/

19. un 20.maijā Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konferences par komunikāciju, sadarbību un komandas darbu. To mērķis ir celt Latgales reģiona publisko bibliotēku  darbinieku profesionālo kvalifikāciju, sniegt inovatīvas un radošas idejas bibliotēku kultūrvides attīstībā un ilgtermiņā stiprināt saikni – izglītots, atvērts bibliotekārs – zinātkārs, domājošs lasītājs.

Mūsdienu bibliotekārs ir savas nozares profesionālis, kuram nemitīgi ir jāpilnveidojas, jāpapildina savas zināšanas un prasmes, jābūt atvērtam jaunumiem, lai kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk apmierinātu iedzīvotāju intereses. Lai veicinātu bibliotēku darbinieku profesionālo izaugsmi un bibliotekāru interesi par inovatīvu darbu, regulāri tiek organizētas tematiskās konferences.

Šogad, 19.maijā, Europe Direct informācijas centra (EDIC) Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos organizē konferenci “Komunikācija, sadarbība un komandas darbs – ilgtspējīgas izaugsmes pamats”. Šajā dienā notiks lektoru lasījumi un sarunas par pozitīvo domāšanu, digitālo komunikāciju,  kultūras mantojuma saglabāšanu vietējā sabiedrībā, kā arī diskusija ar dažādu nozaru pārstāvjiem par sadarbības nozīmi. Dienas otrajā daļā konferences dalībnieki piedalīsies komandu sadarbības meistarklasē.

20.maijā Preiļu Galvenās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas organizētās konferences “Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi” dienas kārtība tiek sadalīta trīs sesijās:  bibliotēka – bibliotēka; bibliotēka – lietotājs; bibliotēka – sadarbības partneri, kas atspoguļos konferences pamattēmas detalizētāku izklāstu.

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference ir turpinājums 2016.gada aprīlī notikušās Latvijas bibliotekāru 18.konferencei “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”, kas ļaus padziļināti diskutēt par bibliotēkas attiecībām un sadarbību ar lietotājiem, citām bibliotēkām un sadarbības partneriem, iedziļinoties tieši Latgales bibliotēku specifikā. 

19. maija programma

20. maija programma

Konferenci organizē:

Preiļu Galvenā bibliotēka

Kārsavas iela 4, Preiļi
Mob.: 26819391
E-pasts: sigita.trupa@preili.lv
www.preilubiblioteka.lv

 

LBB Latgales nodaļa

Stacijas iela 41, Ludza
tālr. 65781194
e-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv
www.ludzasbiblio.lv

 

EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos

Kārsavas iela 4, Preiļi
Mob.: 28445357
E-pasts: ilona.skorodihina@gmail.com
www.preilubiblioteka.lv -informācija par ES

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.