Grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012” un CD “Promesa” prezentācijas pasākums

19.04.2016.

Monsinjors Pēteris Vilcāns dzimis 1929. gada 16. janvārī Atašienes pagastā “Nārtas -Stalīdzānos” Krustpils novadā, ordinēts 1951. gada 28. martā. Kalpojis vairākās Latgales pilsētu un novadu draudzēs – Aglonā, Rušonā, Bērzgalē, Nīdermuižā, Jasmuižā, Preiļos,  Kārsavā, Ruskolovā, Viļakā, Liepnā, Kupravā, Ludzā, Pušmucovā, Līvānos.

2001.gada 12.novembrī Romas pāvests Jānis Pāvils II viņu iecēla par savu kapelānu (Capellanus Suae Sanctitatis), pamatojums – uzticīga kalpošana Baznīcai. Mūžībā monsinjors Pēteris Vilcāns  aizgāja 2012. gada 29. oktobrī.

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds tika nodibināts un reģistrēts Uzņēmu Reģistrā 2013.gada nogalē. Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde izvirzītos mērķus ir īstenojusi –  uzstādīts piemineklis monsinjora atdusas vietā Līvānu Romas katoļu Svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcas dārzā un izdota grāmata “Monsinjors Pēteris Vilcāns” pielikumā CD “Promesa”. Tika izveidota mājas lapa.  

Piemineklis atdusas vietā tika uzstādīts 2014. gada 19. septembrī un to iesvētīja Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 2014. gada 29. oktobrī.

Grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012”  atvēršanas pasākums un CD “Promesa” prezentācija notika 2016. gada 19. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Jāņa Pāvila II lasītavas telpās.

Pasākumu apmeklēja Viļakas, Kārsavas, Līvānu, Preiļu draudzes, pašvaldību pārstāvji, ielūgtie  ciemiņi no Latvijas pilsētām, novadiem un  projekta atbalstītāji un realizētāji. Pasākumā piedalījās monsinjora dzimtā Krustpils novada Atašienes katoļu draudze ar prāvestu V. Nagļa kungu un folkloras kopu “Vīraksni”.

Pētera Vilcāna piemiņas fonda valde ir pateicīga visiem atbalstītājiem!

Foto arhīvs skatāms: Ej.uz/monsinjors

“Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda”valde

Pēdējās izmaiņas: 19.04.2016.