NVA aicina pretendentus iesniegt piedāvājumus iepirkumiem ilgstošo bezdarbnieku atbalstam

20.04.2016.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) plāno šogad sniegt  atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem, kas ietver psiholoģisku palīdzību, motivēšanas pasākumus un sociālā mentora pakalpojumus. Tādejādi  ilgstošie bezdarbnieki tiks sagatavoti darba dzīvei, lai varētu uzsākt aktīvu darba meklēšanas procesu un iekārtoties piemērotā pastāvīgā darbā, mazinot sociālās atstumtības riskus un ceļot pašapziņu ar speciālistu palīdzību, kas motivēs un atbalstīs.

2016.gada 15.aprīlī NVA ir izsludinājusi iepirkumus „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” un „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana”. Aicinām pretendentus iesniegt savus pieteikumus. Ar iepirkumu dokumentāciju var iepazīties NVA interneta vietnē.

2016.gada marta sākumā NVA uzskaitē bija 25 124 ilgstošie bezdarbnieki, kas ir 29% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita. Ilgstošo bezdarbnieku kopskaitā 52,6% bija bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk, bet 18,7% – bezdarbnieki ar invaliditāti. Lielākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir vērojams Latgales reģionā (51,9%), bet mazākais – Rīgas reģionā (12,6%). Salīdzinot ar 2015.gada atbilstošo periodu, ilgstošo bezdarbnieku skaits samazinājies visos reģionos – kopā par 7,3%. 2016.gada marta sākumā no visiem valstī reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem puse (50,6%) bija Latgales reģionā, kur katrs otrais NVA uzskaitē esošais bezdarbnieks atrodas ilgāk nekā gadu.

Ilgstošo bezdarbu veicinošo faktoru vidū ir ne vien nepietiekams brīvo darba vietu skaits dzīvesvietas tuvumā, bet arī motivācijas trūkums, veselības problēmas, dzīvesveids, kas kavē mobilitāti, atkarību problēmas, darba prasmju un zināšanu trūkums. Lai palīdzētu ilgstošajiem bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū, NVA šogad uzsāk ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” īstenošanu, piedāvājot šādus atbalsta pasākumus:

  • Motivācijas programma darba meklēšanai, kas ietver motivēšanas veicināšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, kā arī mentora pakalpojumus, lai pēc motivācijas programmas pabeigšanas bezdarbniekam nodrošinātu psiholoģisko atbalstu un palīdzētu iekārtoties pastāvīgā darbā.
  • Karjeras, psihologa un psihoterapeita individuālas un grupu  konsultācijas.
  • Veselības pārbaudes, lai noteiktu veselības stāvokļa piemērotību piedāvātajam darbam un darba vides faktoriem.
  • Atbalsts bezdarbniekiem ar esošu un prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu vai iesaisti nodarbinātības pasākumos, ņemot vērā konkrētā bezdarbnieka veselības stāvokli. Sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru tiks veikta profesionālās piemērotības noteikšana.
  • Minesotas 12 soļu programma, emocionālā stresa terapija un narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.

Atbalsta pasākums „Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi” un atbalsta pasākums “Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros.

Pēdējās izmaiņas: 20.04.2016.