Kultūras centra pasākumi maijā

01.05.2016.

1. maijā plkst.12.00 Aizkalnes TN Preiļu  novada senioru tikšanās „Gadi kā likteņdzirnas maļ katru dzīves dienu un stundu”. Ieeja – brīva. Līdzi ņemsim jautru, pavasarīgu noskaņojumu un groziņu

1.maijā plkst. 18.00 BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI, veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai: klausīsimies NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU ORĶESTRA KONCERTU /diriģenti Dainis Vuškāns, Andris Griezāns/ un VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽAS KORI /diriģente Kristīne Zeltiņa/. Ieeja – brīva

2. – 15. maijā Saunas TN mazajā zālē Anitas Rubenes – Kļavinskas rokdarbu izstāde

3. maijā plkst. 17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas sarīkojums „Par skolas godu!”

6. maijā Ārdavas saieta namā radošā darbnīca „Ziepes filča mētelītī”

ATCELTS! 6. maijā plkst. 19.00 HANS ANTEHED TRIO – NORMUNDS RUTULIS, goda viešņa – KATRĪNA CĪRULE koncertprogrammā „Vēstule meitenei”. Biļešu iepriekšpārdošana – www.BILESUPARADIZE.LV un Preiļu KN kasē. Biļešu cena: EUR 6.00, EUR 8.00, EUR 10.00

7. maijā plkst.16.00 Preiļu KN deju kopas GAIDA koncerts „Kopā pavasarī”. Ieeja – brīva

8. maijā plkst.13.30 Preiļu KN slāvu kultūras biedrība „Raduga” aicina uz LIELDIENU KONCERTU. Piedalās Preiļu  2. vidusskolas pašdarbības kolektīvi. Ieeja – brīva

10. maijā plkst.13.30 Pelēču KN Pelēču pamatskolas māmiņdienas koncerts “Paldies saku māmiņai”

11. maijā plkst.13.00 Preiļu KN skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate – koncerts. Ieeja – brīva

17. maijā plkst. 13.00 Priekuļu pamatskolas zālē Mātes un ģimenes dienas pasākums „Apskauj mani māmuliņa”

21. maijā plkst.15.00 Preiļu KN Preiļu Mūzikas un mākslas skolas izlaiduma svinīgs sarīkojums

21. maijā plkst.11.00 Ārdavas saieta namā ģimeņu pasākums „Maija ziedu virpulī”

24. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN Preiļu novada bērnu  un jauniešu centra kolektīvu vokālās studijas „Mazās lāsītes” un popgrupas „Lāsītes” koncerts „Sapņu tilti”. Ieeja – brīva

28. maijā plkst.12.00 Pelēču KN Bērnības svētki “Kā balta puķe bērns ir uzziedējis”

28. maijā plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē Vasaras sezonas atklāšanas sarīkojums „Saldie 80-tie !”. Pasākumā piedalās vairākkārtējie “Latvijas šlāgeraptaujas” finālisti un laureāti – “Rumbas kvartets” no Kuldīgas. Īpašie viesi – Žoržs Siksna un karstasinīgais Itāļu dziedātājs Roberto Meloni. Pasākuma noslēgumā – Saldo 80-to diskotēka kopā ar Latvijas radio 2 DJ Aivi. Pasākumu vadīs Juris Ostrovskis. Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā – EUR  3.00, pasākuma dienā – 5.00 EUR

28. maijā plkst.20.00 Saunas TN atpūtas laukumā vasaras sezonas atklāšanas pasākums „Dejo un dziedi ar draugiem”

Pēdējās izmaiņas: 01.05.2016.