Pensionāru veselības aprūpes istaba Preiļos darbojas jau 10 gadus

15.04.2016.

15. aprīlī Preiļu novada Pensionāru veselības istabas kolektīvs atskatījās uz desmit brīvprātīgā darbā pavadītiem gadiem, sniedzot pakalpojumus novada pensionāriem. Dzimšanas dienas pasākumā bija sapulcējušās medmāsas, ieradušies Preiļu novada domes, Pensionāru biedrības valdes un Preiļu novada Sociālā dienesta pārstāvji.

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko savā apsveikumā atzina, ka brīvprātīgās medmāsas dod lielu ieguldījumu novada senioru veselības aprūpē. Uz šo brīdi ir septiņas medmāsiņas, kuras savu brīvo laiku ir veltījušas darbam veselības aprūpes istabā, četras no viņām darbojas arī šobrīd. Visas pensionētās medmāsas ir bijušas mediķes. Irēna Timošenko pateicās brīvprātīgajām darbiniecēm un vēlēja spēku un ilgus dzīves gadus. Pateicības vārdi izskanēja Preiļu novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu veselības aprūpes istabas iekārtošanā un uzturēšanā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pateicās brīvprātīgajām medmāsām un Irēnai Timošenko par ieguldījumu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pašvaldības Pateicības par ieguldījumu Pensionāru veselības aprūpes istabas izveidē saņēma medmāsa Leonora Stare un Irēna Timošenko, savukārt medmāsas Veronika Sondore, Valentīna Dzene, Erna Kozure, Vija Vitova, Broņislava Draboviča un Valija Strode saņēma Pateicības par godprātīgu un aktīvu brīvprātīgo darbu, veicot medmāsas pienākumus.

Veselības aprūpes istabas darbinieku kolektīvu sveica Preiļu novada domes Sociālā dienesta sociālais darbinieks Lauris Pastars, kurš izteica daudzu sociālā dienesta apmeklētāju vēlmi arī turpmāk nodrošināt veselības aprūpes istabas darbību.

Pasākumu emocionāli kuplināja jaunie dziedātāji – Preiļu novada un Latgales reģiona  konkursa “Cālis 2016” uzvarētāja Alise Makejeva, “Cālis 2013” uzvarētājs Aigars Teilāns, Preiļu Bērnu un jauniešu centra popgrupas “Lāsītes” dalībnieces Krista Šķēpa un Rūta Daniela Pastare. Audzēkņu skolotāja – Daina Erte.

Veselības aprūpes istabas darbība iesākās pirms desmit gadiem 6. aprīlī, kad Leonoras Stares un Irēnas Timošenko uzņēmība lika pamatus šai idejai, un tika saņemts atbalsts pašvaldībā. Veselības aprūpes istabas darbības nodrošināšanā labi palīgi bija toreizējā Sociālā dienesta Dienas centra vadītāja Anitra Sondore, dāsni savu palīdzību ir snieguši arī Sociālā dienesta darbinieki Marika Teilāne, Lauris Pastars un Arturs Čodars.

Kā atzina Leonora Stare, desmit darbošanās gadi ir pagājuši diezgan mierīgi, pakalpojumi sniegti daudziem pensionāriem, un pieprasījums arvien pieaug, jo  veselības aprūpes istabas darba laikā veidojas rindas. Novada seniori nāk izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura un holesterīna līmeni, bet daudziem pensionāriem ir vēlme vienkārši tikt uzklausītiem.

Pensionāru veselības aprūpes istabu ir apmeklējuši arī valsts valdības pārstāvji, notikušas atbildīgo institūciju pārbaudes. Šobrīd Pensionāru veselības aprūpes istabā strādā četras medmāsiņas: Valentīna Dzene, Valija Strode, Broņislava Draboviča, Vija Vitova. Valentīna Dzene ir ievēlēta arī Pensionāru biedrības valdē un aktīvi iesaistās senioru pasākumu organizēšanā.

Preiļu novada pašvaldība vēlreiz izsaka pateicību ikvienai brīvprātīgajai darbiniecei un novēl stipru veselību, enerģiju un dzīvesprieku, darbojoties līdzcilvēku labā!

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 15.04.2016.