Iestājeksāmeni Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

09.05.2016.

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina jaunos audzēkņus uz iestājeksāmeniem Mūzikas nodaļā programmās – Klavierspēle, Akordeona spēle, Pūšaminstrumentu spēle (Flautas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Eifonija, Trombona, Tubas, Mežraga spēle), Vijoļspēle, Kora klase un Mākslas nodaļā programmā Vizuāli plastiskā māksla:

  • 9. maijā plkst. 18.00;
  • 23. maijā plkst. 18.00;
  • 3. jūnijā plkst. 17.00.

Griezties pēc informācijas:

  • Preiļu Mūzikas un mākslas skolā 65322542;
  • Mūzikas nodaļā direktora vietn. Laima Sondore 65320335;
  • Mākslas nodaļā direktora vietn. Marianna Abricka 65320336.

Gaidām visus talantīgos, mācīties gribošos audzēkņus un vecākus katru darba dienu,  lai iepazītos ar skolas darbu procesu, dažādu instrumentu skanējumu, skolotājiem!

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ļoti aktīvi piedalās dažādos reģiona un arī valsts mēroga organizētajos konkursos.

2016. gada 4. martā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Pūšaminstrumentu programmas audzēkņi piedalījās IV Latgales mūzikas skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursā Rēzeknes mūzikas vidusskolā, kur Daniels Jānis Pastars ieguva 3. vietu, bet Ērika Podskočeva Atzinību (ped. Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša).

Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestris 12. martā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skatē Jēkabpilī ieguva I pakāpes diplomu (41.5 punkti) un defilē skatē II pakāpes diplomu (36.16 punkti), bet 20. martā VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Ogrē – diploms par II vietu (43.67 punkti).

X Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursā, kas notiek Līvānos, Anastasijas Dementjevas sniegums tika atzīmēts ar Atzinību (ped. Irina Skvorcova).

Laima Sondore,
direktora vietniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.