Konference “Rīgas pilsētas inovatīvā ekonomika un biznesa kultūra“

28.04.2016.

 

2016. gada 28. aprīlī

Sākums:plkst. 11:00 

Pasākuma organizators: biedrība “RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA” ar Rīgas domes atbalstu 

Vieta: Rīga, Rīgas domes 508.zālē (5.stāvā), Rātslaukums 1

Vadītājs: Haralds Burkovskis

Konferences darba valoda: latviešu

Dalības maksa: nav

10:30-11:00

Dalībnieku reģistrācija 

11:00-11:15

Atklāšana. Par Rīgas galvenajām tendencēm tautsaimniecības attīstībā.

Vadītājs. Rīgas domes pārstāvis

11:15 – 11:30

RĪGAS TRIDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAS prezentācija.

Biedrības mērķi, pamatuzdevumi, darbības pamati, aktualitātes.

11:30 – 11:45

Uzņēmējdarbības kultūras ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.Pasaules pieredze. CAUX RoundTable (Šveice)

RISEBA Mg, lektore J.Bulatova

11:45 – 12:00

Kultūra un uzņēmējdarbības vide Latvijā. Būtība. Īpatnības

Rīgas Biznesa skolas pārstāvis.

12:00 – 12:15

Pārskats par labāko praksi aglomerācijas tautsaimniecības attīstībā.

RTU pārstāvis

12:15 – 12:35

Kafijas pauze

12:35 – 12:50

Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas prezentācija.

Mērķi, uzdevumi, projekti. Ietekme uz izglītību un citām iespējām reģionā.

12:50 – 13:10

Komercializācijas Reaktors. 

Mērķi, uzdevumi, panākumu vēsture.

13:10 – 13:30

Problēmas uzņēmumu finansēšanā. Iespējas, riski, galvenās tendences. 

Bankas un/vai investīciju fonda pārstāvis.

13:30- 13:50

Inovācijas Rīgas un reģiona attīstības modelī. Galvenie panākumu faktori ekonomikas sektoriem un kopumā reģionam. 

RTU, pārstāvis.

13:50-14:00

Noslēguma daļa.

Vadītājs. Kopsavilkums.    

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2016.