PREIĻU BRĪVĀ SKOLA – akreditēta mācību iestāde!

18.04.2016.

Skola ir kvalitatīvas dzīvošanas pieredze.

Vēlamies kļūt par pārmaiņu vidi bērnu izglītībā, kas palīdz bērniem augt lieliem, bet vecākiem, skolai un skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties.

Pateicoties drosmīgiem skolotājiem un vecākiem, ar uzņēmīgu ģimeņu un vietējo uzņēmēju finansiālu atbalstu 2015. gadā izveidojām Preiļu Brīvo skolu, kur idejas un iespējas rodas sadarbības modelī ‘bērni – vecāki – skolotāji’.

BĒRNI…

Mēs, vecāki, saviem bērniem gribam skolu, kur viss notiek pa īstam – kā dzīvē. Kur katra diena kā piedzīvojums, atklājums, izaicinājums. Skola ir vieta, kur mācās būt, mācās zināt, mācās darīt, mācās dzīvot kopā. Svarīgi, lai skolā būšana nav sacensība vienam pret otru, bet cīņa pašam ar sevi, pilnveidošanās un savu dotumu attīstība. 

Vēlamies, lai bērni dodas ārā, svaigā gaisā, lai mācās sadzīvot ar dabu, mācās saudzēt apkārtējo vidi un saprast, ko dabai varam dot, kā palīdzēt un ko no tās varam saņemt.

VECĀKI…

Mēs, vecāki, dalāmies pieredzē un iesaistāmies skolas ikdienas dzīvē. Mums ir svarīgi piedzīvojumi, tāpēc kopā ar bērniem mācāmies, darām, radām, rotaļājamies un smejamies gan skolā, gan ārpus tās. Mums sagādā prieku uzturēt un veidot jaunas tradīcijas, kopā atzīmējam valsts, skolas un bērnu svētkus. Mēs augstu novērtējam katras personas iniciatīvu, jo tikai kopā mēs varam sasniegt labāko rezultātu.

SKOLOTĀJI…

Mēs, skolotāji, paplašinām savu redzesloku un zināšanas ne tikai semināros, bet arī viesojoties citās skolās Latvijā un pasaulē, kā arī iegūstot pieredzi organizācijās un uzņēmumos. Skolotājs ir izglītības centrā – vieds skolotājs, kurš grib mācīties un zināt lietas, kas vajadzīgas šodienas dzīvošanai. Mums ir svarīga pozitīva vide, kura iedvesmo, ļauj būt brīvam uzskatos un idejās, kā arī ļauj veidot brīva cilvēka iekšējo izjūtu. Mēs mācāmies radīt prieku sev un citiem ar labiem vārdiem, uzslavām, iniciatīvu un atbalstu.

SKOLA…

Tieši cilvēkiem ir izšķiroša loma jebkuras organizācijas attīstībā un konkurētspējā. Mūsu skolas mērķu sasniegšanā būtisks ir ieguldījums darbiniekos, viņu izaugsmē un attīstībā. Esam iesaistījušies Iespējamās misijas Direktoru kluba darbībā. Tā ir vieta sadarbībai un labās prakses pārņemšanai gan no skolu, gan uzņēmumu vides.

Piedaloties Direktoru kluba darbībā, stratēģiski soli pa solim plānojam un īstenojam savas skolas attīstību un dalāmies pieredzē ar citiem skolu vadītājiem.

Pateicoties saliedētam Preiļu Brīvās skolas komandas darbam, pirmā darbības gada laikā ir akreditēta skola un pamatizglītības programma (kods 21011111).

Esam priecīgi par padarītajiem darbiem un gandarīti par iesāktajiem.

Preiļu Brīvā skola – vieta topošām personībām.

Ilona Indriksone,
Pamatskolas „Preiļu Brīvā skola” direktore

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2016.