Preiļu novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti

13.04.2016.

Šī gada 13. aprīlī Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) par sadarbību pētniecībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesē.

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē viesojās un līgumu ar RTU rektoru akadēmiķi Leonīdu Ribicki parakstīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, klātesot domes Attīstības daļas Projektu vadītājai Sanitai Meļko, kā arī Preiļu Valsts ģimnāzijas (PVĢ) direktora vietniekam Jurim Ertam. Līguma parakstīšanā piedalījās arī RTU Biznesa un inovāciju departamenta darbinieki un RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes Tēlotājmākslas katedras vadītāja docente Anita Meldere. Vizītes ietvaros Preiļu novada domes pārstāvji iepazinās ar RTU kompleksu Ķīpsalā – laboratorijām, aparatūru un ierīcēm.

Līgums paredz RTU dalību Preiļu novada izglītības iestāžu un uzņēmumu problēmu izpētē un ieteikumu izstrādāšanā, kā arī pašvaldības informēšanā par komercializācijas piedāvājumiem un iespējamo iesaisti prakses programmā. Savukārt pašvaldība apņemas sadarboties metodisko materiālu un rokasgrāmatu sagatavošanā, iesniegt Universitātei tematu priekšlikumus bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādei. Preiļu novada dome un RTU sadarbosies arī citos būtiskos jautājumos.

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, stāstot par gaidāmo sadarbību ar RTU, norāda, ka jau no 15. līdz 21. augustam 10 – 15 RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studenti tiks aicināti piedalīties radošā nometnē Preiļos. Tās laikā studentiem tiks dots uzdevums izstrādāt priekšlikumus skiču vai maketu formā pilsētvides uzlabšanai iepriekš izvēlētām Preiļu teritorijām. Tāpat studentus aicinās paust savu redzējumu par to, kādus piedāvājumus un pakalpojumus tūristiem un Preiļu iedzīvotājiem nākotnē varētu sniegt atjaunotās Preiļu pils un parka komplekss. Kā norāda domes priekšsēdētāja, šāda sadarbība ir ieguvums abām pusēm, jo par šīm tēmām studenti varēs izstrādāt savus bakalaura un maģistra darbus. RTU pārstāvjus iecerēts uzaicināt arī uz ikmēneša tradicionālo tikšanos ar novada uzņēmējiem, lai izvērstāk pārrunātu sadarbības iespējas.

Tā kā Preiļos aktīvi darbojas Robotikas klubs, veiksmīgas tālākās sadarbības iespējas tiek saskatītas arī šajā jomā, īpaši ņemot vērā PVĢ absolventu – RTU studentu – ieguldījumu kluba attīstībā. PVĢ direktora vietnieks un Robotikas kluba darba organizators J. Erts līguma parakstīšanas pasākumā atzina, ka šobrīd RTU ir vadošā no augstskolām, kuru izvēlas Ģimnāzijas absolventi, un jau esošā sadarbība nākotnē varētu tikt paplašināta.

Foto: Eduards Lapsa, Rīgas Tehniskā universitāte

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.