Projekta „Sporto, kusties, skrien un lec, esi kustīgs, lustīgs, veselīgs” prezentācija un SPORTA SVĒTKI Pelēču pamatskolā

27.05.2016.

27. maijā Pelēču pamatskolā notika projekta „Sporto, kusties, skrien un lec, esi kustīgs, lustīgs, veselīgs” prezentācija.

Projektu izstrādāja 7. klases skolēni un audzinātāja Marija Zīmele un iesniedza Viduslatgales pārnovadu fondā mini ideju konkursam „Krāsainās bumbas dod jauniešiem iespēju”. Mūsu  projektu atbalstīja un piešķīra finansējumu 100 EUR. Par šo naudu tika iegādātas 2 basketbola bumbas sporta nodarbībām un katrai klasei SPORTA SVĒTKU noslēgumā kā balva – galda tenisa lāpstiņas un bumbiņas turpmākām aktivitātēm.

SPORTA SVĒTKU diena tika saplānota 2 daļās. 1. daļa no rīta līdz pusdienām 7 stafetes sporta laukumā, tiesnešu lomā 7. kl. skolēni. Stafetes:

* granātas mešana mērķi,

* pavasara ārstniecības augu noteikšana,

* basketbola soda metieni,

* telts celšana,

* lidojošā šķīvīša lidināšana mērķī,

* ugunskura kurināšana,

* šaušana mērķī.

Katras klases komandā startēja arī 2 vecāki, sacensībās piedalījās arī pagasta jauniešu komanda.

Kad visas stafetes bija veiktas, mūs gaidīja garšīgas pusdienas. Pēc tām devāmies orientēties un meklēt 10 kontrolpunktus, ko 7. kl. organizatori bija izvietojuši Pelēču ciemata teritorijā. Drīz visi kontrolpunkti (KP) tika atrasti, bet no KP paņemtajām lapiņām ar vārdiem bija jāizveido un jāuzraksta projekta nosaukums. Neskatoties uz to, ka to varēja izlasīt katrā KP, dažai komandai grūti nācās vārdus „sabīdīt” pareizā secībā.

Patīkamākais brīdis – uzvarētāju noskaidrošana un balvu saņemšana.

1. vieta – jauniešu (skolas absolventu) komanda (Uldis Cīrulītis, Aija Juhneviča, Uldis Dmitrijevs);

2. vieta – par 1 punktu mazāk – 3. kl. ar vecākiem Māri Klodānu, Kristofera tēti, un Andri Guzu, Kristiāna tēti;

3.vieta – 4. klase ar Oskara krusttēvu Jāni Kokinu un Mairi Norkārkli.

Paldies par atbalstu vecākiem, kuri piedalījās sacensībās kopā ar bērniem: Evas mammai Gitai Kurmei,  Andra Abiševa tētim, Kristofera un Adriana tētim Mārim Klodānam, Kristiāna un Maira tētim Andrim Guzam, Markusa mammai Elitai Mainulei  un tētim Modrim Mainulim, Lāsmas un Arnolda mammai Ingūnai Višņevskai, Sabīnes, Dagnijas, Lienes un Rolanda mammai Jeļenai Sparānei un tētim Ērikam Sparānam, Armanda mammai Kristīnei Karčevskai, Linarda brālim Ilgonim Valainim, Renāra un Megijas māsai Madarai Danivai, Aleksandra, Ruslana, Denisa, Maksima brālim Vjačeslavam, Lāsmas un Arnolda brālim Armandam, mūsu skolas absolventiem un jauniešiem.

Paldies Viduslatgales pārnovadu fondam par finansiālu projekta atbalstu. 

Marija Zīmele,
Pelēču pamatskolas skolotāja

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2016.