Čerņigovas apgabala (Ukraina) delegācija iepazīstas ar Preiļu novada pašvaldības darbu

12.04.2016.

12. aprīlī Preiļu novadu darba vizītē apmeklēja Čerņigovas apgabala (Ukraina) delegācija, ko vadīja Čerņigovas apgabala valsts administrācijas priekšsēdētājs Valērijs Kuličs (Кулич Валерий). Trīspadsmit personu delegācijas sastāvā Preiļu novadā bija ieradušies Čerņigovas apgabala dažādu līmeņu pašvaldību vadītāji un divi medicīnas darbinieki. Kopā ar ciemiņiem no Ukrainas vizītē piedalījās Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti Aldis Adamovičs un Ainārs Mežulis, Ukrainas vēstniecības Latvijā pārstāvis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. 

Preiļu novada domē ciemiņi tikās ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu, domes priekšsēdētājas vietnieku Lauri Pastaru, domes izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu, domes deputātiem un speciālistiem. Lai iepazīstinātu Ukrainas pārstāvjus ar Preiļu novada attīstību un pašvaldības darbu, Maruta Plivda prezentācijā atspoguļoja visas funkcijas, kas uzticētas pašvaldībai, rūpējoties par novada iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu. Ar iepriekšējos gados Preiļu novadā realizētajiem apjomīgajiem projektiem vizītes dalībniekus iepazīstināja Aldis Adamovičs, kurš pirms Saeimas deputāta pienākumu pildīšanas ilgāku laiku vadīja Preiļu novada domi.

Ciemiņus interesēja daudzi jautājumi, ar kuriem tuvākajā nākotnē būs jāsaskaras arī ukraiņu pārstāvjiem. Viesi iedziļinājās pašvaldības struktūrā, kas tika izveidota administratīvi teritoriālās reformas laikā, budžeta līdzekļu izmantošanā un finansējuma piesaistē no Eiropas Savienības fondiem. Īpaša uzmanība tika veltīta arī komunālās saimniecības jomas sakārtošanai, ieskaitot atkritumu šķirošanu, apkures nodrošināšanu, attīrīšanas iekārtu darbu. Tikšanās noslēgumā Maruta Plivda un Čerņigovas apgabala Ņižinas pilsētas padomes sekretārs Valerijs Salogubs (Салогуб Валерий) parakstīja Nodomu protokolu par sadarbību starp Preiļu novada pašvaldību un Ņižinas pilsētu.   

Dienas pirmajā pusē Ukrainas pārstāvji iepazinās ar vienu no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem valstī un lielāko siera eksportētāju Latvijā – akciju sabiedrību “Preiļu siers”. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Jāzeps Šņepsts viesmīlīgi uzņēma  ciemiņus un iepazīstināja ar akciju sabiedrības darbu. Delegācijas dalībniekiem bija iespēja arī nodegustēt “Preiļu siera” produkciju. Uzņēmuma apmeklējums, apskatot modernās ražošanas iekārtas un sakārtoto produkcijas ražošanas procesu, izraisīja patīkamu pārsteigumu Ukrainas delegācijā. Vēl dienas noslēgumā izskanēja viesu apbrīns par spēcīgo piena pārstrādes uzņēmumu mūsu nelielajā pilsētā.   

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdis Jānis Mūrnieks Ukrainas delegāciju iepazīstināja ar izveidoto Atkritumu šķirošanas laukumu un siltumapgādi Preiļu pilsētā. Ciemiņi apmeklēja Liepu ielas katlumāju, kurā darbojas arī koģenerācijas stacija. Attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu delegācija pauda pārsteigumu par to, ka atkritumu izvešanas pakalpojums pieejams arī lauku iedzīvotājiem un viņi šajā sistēmā labprāt iesaistās, izvēloties videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. Lielu interesi Ukrainas pārstāvji izrādīja par siltumapgādi. Ukrainā to ietekmē Krievijas dabasgāze, kas dažkārt tiek izmantota kā politisks instruments. Dabasgāze tur ir ļoti lēta, tāpēc nav motivācijas ieviest apkuri ar šķeldu, jo tā sanāktu dārgāka, bet enerģētisko neatkarību, par kuru jāmaksā vairāk, ir grūti pamatot iedzīvotājiem.

Interesants un aizraujošs mūsu ciemiņiem izvērtās arī pašvaldības iestāžu apmeklējums dienas otrajā pusē. Ukrainas pašvaldību vadītāji devās iepazīties ar Pelēču pagasta pārvaldes darbu, bet abi medicīnas iestāžu pārstāvji pabija SIA “Preiļu slimnīca”.

Tā kā Ukrainā administratīvā reforma tikai nesen sākusies, delegācijas dalībniekiem liela interese bija uzzināt, kā tiek organizēts darbs lauku teritorijās efektīvas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne parādīja ciemiņiem prezentāciju par aktivitātēm Pelēču pagastā un atbildēja uz daudziem ciemiņu jautājumiem, savukārt pagasta saimniecības vadītājs Bonifācijs Kļavinskis parādīja attīrīšanas iekārtu darbu. Pēc pagasta pārvaldes apmeklējuma ciemiņiem radās atziņa, ka pašvaldība līdzekļus iegulda ne tikai pilsētā, bet izmanto visas iespējas, lai rūpētos arī par lauku cilvēkiem. 

Abi Ukrainas mediķi – Čerņigovas apgabala Prettuberkulozes dispansera galvenais ārsts Nikolajs Deikuns (Дейкун Николай Петрович) un Čerņigovas apgabala Onkoloģijas dispansera galvenais ārsts Valerijs Zubs (Зуб Валерий Алексеевич) apmeklēja SIA “Preiļu slimnīca”, kur tikās ar valdes priekšsēdētāju Ivetu Stari un galveno ārsti Viktoriju Šmuksti un iepazinās ar uzņemšanas un dzemdību nodaļas darbu. Ciemiņi bija patīkami pārsteigti par to, ka tik nelielā apdzīvotā vietā kā Preiļi iedzīvotājiem pieejami tik augsta līmeņa izmeklējumi, kas Ukrainā nebūtu iespējams. Kā norādīja Iveta Stare, Ukrainas ārstus interesēja gan Latvijas medicīnas sistēma kopumā – kā darbojas ģimenes ārsti, stacionārs, ambulatorā palīdzība, gan arī specifiskāki jautājumi, piemēram, par ārstu sertifikāciju, mediķu asociācijas darbu, onkoloģisko slimību diagnostiku un skrīningu.

Ģimenes ārstes Zitas Laizānes praksē viesi interesējās par ģimenes ārstu darba apjomiem, finansējumu, kā arī nosūtījumiem un rindām pie speciālistiem. Nikolajs Deikuns un Valerijs Zubs ir pieredzējuši ārsti un iepriekš bija apmeklējuši arī Igauniju un Kanādu, jo šobrīd meklē veiksmīgāko veselības aprūpes modeli, ko varētu ieviest arī savā dzimtenē.

Ieskatu pašvaldības izglītības iestāžu darbā Ukrainas delegācija guva, apmeklējot Preiļu 1. pamatskolu un Preiļu Valsts ģimnāziju. Ciemiņus interesēja Latvijas izglītības sistēma un skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības programmās.

Ar Preiļu 1. pamatskolas darbu viesus iepazīstināja skolas direktore Nora Šņepste. Ukrainas pārstāvji bija patīkami pārsteigti par mācību kabinetu iekārtojumu, skolas noformējumu. Delegācijas pārstāvjus sveica deju kopas “Gaida” (vadītāja Gaida Ivanova) mazie un lielie dejotāji, kuru dejotprasmes augstais līmenis fascinēja mūsu ciemiņus. Ukrainas pārstāvji piedāvāja Preiļu 1. pamatskolas vadībai sadarbības iespējas ar skolu Ņižinā, kurā notiek arī nodarbības horeogrāfijā.   

Preiļu Valsts ģimnāzijā ar jautru latgaliešu tautas dziesmu ciemiņus sagaidīja folkloras kopa “Rūtoj” (vadītāja Ilze Rožinska). Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa pastāstīja par lielākajiem realizētajiem projektiem ģimnāzijā, par iespējām, kādas audzēkņiem pieejamas vēl bez piesātinātā un interesantā mācību procesa. Delegācijas dalībnieki apskatīja telpas, kas izvietotas jaunajā skolas korpusā, un sporta zāli.  Ciemiņus patīkami pārsteidza Robotika kluba darbs Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās. Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores vietnieks Juris Erts kopā ar Robotikas kluba biedriem nodemonstrēja pašu radītos robotus un pastāstīja par jauniešu aizraušanos ar šo interesanto nodarbi. Mūsu ciemiņiem nācās atzīt, ka Preiļu novadā ir pienācīgi sakārtota izglītības sistēma un skolu vide, jo tik kvalitatīvi iekārtotas telpas un modernais tehniskais aprīkojums izglītības iestādēs Ukrainā neesot pieejams.

Vizītes noslēgumā Ukrainas kolēģi izmantoja izdevību uz nelielu brīdi apskatīt Leļļu galeriju, par kuru jau bija dzirdējuši, bet šoreiz klātienē paši pārliecinājās par mākslinieces Jeļenas Mihailovas veikumu un milzīgajām radošajām spējām.   

Ukrainas delegācijas vizītes mērķis bija gūt pieredzi administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā. Pēc iepazīšanās ar Preiļu novadu viesi no Čerņigovas apgabala veltīja atzinīgus vārdus pašvaldībai un atzina, ka ir svarīgi prast piesaistīt finansējumu, bet vēl nozīmīgāk ir to mērķtiecīgi, pareizi un apdomīgi izmantot, kas bija redzams Preiļu novadā.  

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.