Apstiprināts jauns Preiļu 2. vidusskolas nolikums

30.03.2016.

Izskatot Preiļu 2. vidusskolas direktores Nadeždas Hļebņikovas iesniegumu, 30. martā Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja jauno Preiļu 2. vidusskolas nolikumu. Nolikuma jaunā redakcija bija nepieciešama sakarā ar jaunu izglītības programmu ieviešanu skolā, izmaiņām LR normatīvajos aktos un izglītības iestādes direktora maiņu, pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 8. punktu.

Iepriekšējais skolas nolikums bija apstiprināts 2009. gadā, un Preiļu 2. vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova sēdē norādīja, ka jaunajā nolikumā, salīdzinot ar iepriekšējo, ir veiktas vairākas būtiskas izmaiņas. Jaunais nolikums paredz 4 izglītības programmu īstenošanu:

1) pamatizglītības mazākumtautību programma;
2) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma;
3) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
4) speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Nolikums 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.