Metodiskā diena Preiļu 2. vidusskolā

24.03.2016.

Ikvienas zināšanas ir saistītas ar darbību (Ž.Piažē) 

Šī gada 24. martā Preiļu 2. vidusskolā notika Metodiskā diena, kurā pedagogi apkopoja veikto darbu 10 gadu posmā, kopš izveidotas Metodiskās katedras. Katedru vadītāji Larisa Arestova, Nadežda Kovalenko, Inna Zenovjeva, Rimma Gavrilova, Žanna Ļebedeviča un Lilita Baško prezentēja paveikto.

Metodiskā darba misija – mērķtiecīga un kopvesela pedagoģisko darbinieku profesionālās meistarības pilnveide

Būtiskākais metodiskā darba satura izvēlē:

  • ko tas dod personības attīstībai,
  • ko – pedagoga profesionālās meistarības pilnveidei,
  • ko – pasaules kopainas izzināšanai,
  • ko – pašanalīzei un pašpilnveidošanai

Zināšanas, kas pedagogam dod spēku veikt savu darbu ar pārliecību, entuziasmu un autoritāti, ir zināšanas par pedagoga profesiju visplašākajā nozīmē. Trīs galvenās zināšanu jomas ir:

  • savas profesionālās kopienas pārzināšana,
  • izglītības politikas pārzināšana,
  • mācību priekšmeta pārzināšana.

Šīs dienas viesi bija Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis un skolu metodiskā darba speciāliste Valentīna Karpušenko.

Savu darbu skolas pedagogi apkopoja un analizēja pedagoga un klases audzinātāja portfolio, kurus varēja aplūkot izstādē, daloties pieredzē.

Foto: Aivars Podskočijs

Lilita Baško, 
direktora vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.