Ar labiem rezultātiem Preiļu Valsts ģimnāzijā noslēgušās 2016. gada Datorātrrakstīšanas sacensības!

08.04.2016.

2016. gada 8. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās 15. atklātais `Preiļu novada skolu Datorātrrakstīšanas konkurss` un 9. atklātais `Latgales reģiona skolu Datorātrrakstīšanas konkurss`.

Datorātrrakstīšanas sacensībās skolēni raksta neskatoties uz klaviatūru! Sacensību mērķis ir pēc iespējas vairāk un pareizāk pārrakstīt doto tekstu! 

Šogad konkursā piedalījās skolēni no 12 skolām – Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Dravnieku pamatskolas, Galēnu pamatskolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas varavīksnes vidusskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Priekulu pamatskolas, Riebiņu vidusskolas, Viļānu vidusskolas. 

2016. gada Preiļu novada sacensību uzvarētāji: 
5. – 9. klašu grupā: 1. vieta – Jānis Šaraks (Preiļu 1. pamatskola) 196 simb/min, 2. vieta – Kristaps Kokins (Galēnu pamatskola) 90 simb/min, 3. vieta – Rinalds Tumāns (Galēnu pamatskola) 84,6 simb/min, atzinība – Solvita Ragauša (Priekuļu pamatskola) 80,2 simb/min.
10. – 12. klašu grupā: 1. vieta – Matīss Dambītis (Preiļu Valsts ģimnāzija) 285,4 simb/min, 2. vieta – Rūta Daniela Pastare (Preiļu Valsts ģimnāzija) 278 simb/min, 3. vieta – Vitālijs Višņakovs (Preiļu 2. vidusskola) 225,2 simb/min, atzinība – Andrejs Holopovs (Riebiņu vidusskola) 221,6 simb/min.

2016. gada Latgales reģiona sacensību uzvarētāji:
5. – 9. klašu grupā: 1. vieta – Pauls Nartišs (Krāslavas pamatskola) 295 simb/min, 2. vieta – Raivis Driksnis (Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola) 238,8 simb/min, 3. vieta – Jānis Šaraks (Preiļu 1. pamatskola) 233,6 simb/min, atzinība – Diāna Liepiņa (Krāslavas pamatskola) 179,8 simb/min.
10. – 12. klašu grupā: 1. vieta – Matīss Dambītis (Preiļu Valsts ģimnāzija) 324.0 simb/min, 2. vieta – Rūta Daniela Pastare (Preiļu Valsts ģimnāzija) 288.0 simb/min, 3. vieta – Armands Prauliņš (Viļānu vidusskola) 272.0 simb/min, atzinība – Vitālijs Višņakovs (Preiļu 2.vidusskola) 241,2 simb/min.

Ar rezultātu 324 simboli munūtē Matīss Dambītis gandrīz sasniedza 15 gadu sacensību labāko rezultātu – kas ir 327.8 simb./min! Matīsam ir uz ko tiekties nākamajā gadā!

Īpašu paldies par atsaucību un atbalstu konkursu organizēšanā to organizatori saka SIA AXEL (personīgi Aldim Bukam) par sarūpētajām balvām labākajiem datorātrrakstītājiem! 

Tāpat konkursa organizatori saka lielu paldies arī visiem konkursu dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam! 

Detalizēti rezultāti 

Video: sacensību uzvarētājs Matīss Dambītis 

Juris Erts, Preiļu novada informātikas MA vadītājs 

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2016.