Ierobežos invazīvo augu sugu izplatību Preiļu novadā

30.03.2016.

30. martā Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma izveidot un apstiprināt Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas darba grupu, kā arī apstiprināja tās nolikumu.

Darba grupas sastāvā apstiprināta Iveta Stašulāne, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja, komisijas priekšsēdētāja, Gunta Uzuleviča, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja, komisijas sekretāre, Vita Patmalniece, Preiļu novada domes nekustamo īpašumu daļas vadītāja, Raimonds Rubins, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs, Elza Elste, Preiļu novada lauku attīstības speciāliste, Zenta Dūda, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektore un Ilmārs Ivdris, kontrolieris. 

Darba grupas mērķis ir veicināt invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu, izstrādāt atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas plānu, kā arī organizēt un koordinēt invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) – ierobežošanas pasākumus.

Nolikums apstiprināts, pamatojoties uz likuma par “Par pašvaldībām” 61. pantu un Augu aizsardzības likuma 18. panta sestās daļas 2. punktu.

Nolikums pieejams Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā “Pašvaldība – Domes noteikumi”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.