Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2016. gada aprīlī

20.04.2016.

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

20. aprīlī

Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

9.00

21. aprīlī

 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15.00

25. aprīlī

Finanšu komitejas sēde

9.00

28. aprīlī

Novada domes sēde

9.00

Pēdējās izmaiņas: 20.04.2016.