Iedzīvotājus informē par dzīvojamo māju renovāciju

31.03.2016.

31. martā Preiļu novada dome un SIA “Preiļu saimnieks” iedzīvotājus aicināja uz sapulci par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu. Ministru kabinets ir apstiprinājis noteikumus par valsts atbalsta pasākumu “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.

Sapulces dalībniekus uzrunāja Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, par jaunajiem māju siltināšanas nosacījumiem informēja SIA “RBD” valdes loceklis Ronalds Stālmanis, SIA “MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTE” projektu vadītājs Alvis Apinītis un SIA “ARCHE” sertificēts energoauditors Jānis Bērziņš.

Renovācijas projektu īstenošanu nodrošinās attīstības finanšu institūcija “Altum”, visticamāk, projektus varēs iesniegt, sākot ar šāgada jūniju vai jūliju. Projekta iesniedzējs ir dzīvokļu īpašnieku nodibināta biedrība. Kā uzsvēra Vladimirs Ivanovs, pirmais svarīgākais solis ir sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un pieņemt lēmumu par mājas energoaudita veikšanu, pēc tam varēs izdarīt secinājumus, cik lielu ieguvumu dos ēkas renovācija. Preiļu novada dome turpina sniegt atbalstu energoaudita veikšanai līdz 853,72 eiro apmērā.

Sapulcē izskanēja atziņa, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija, piesaistot līdzfinansējumu, pilnīgi noteikti ir vērtīga, par to liecina veiksmīgi renovēto māju piemēri ne tikai Preiļos, bet arī daudzviet Latvijā, un pat ar kredīta maksājumu rēķini ir mazāki, nekā tie bija pirms renovācijas. Vienam dzīvoklim renovācijas izmaksas provizoriski sastāda 2000 līdz 3000 eiro. No jauna nākusi klāt prasība, lai renovācija atmaksātos 20 gadu laikā. Jaunajā plānošanas periodā uz līdzfinansējumu varēs pretendēt tie namu renovācijas projekti, kas pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas paredz siltumenerģijas patēriņu apkurei vismaz no 81 līdz 90 KWh/m2 gadā. Jo šis patēriņš būs mazāks, jo lielāks būs līdzfinansējums.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem paredzēti divu veidu granti. Renovācijas projekta īstenošanai piesaistot komercbankas finansējumu, granta apmērs būs no 36 % līdz 50 % no kopējām attiecināmām izmaksām. Ja komercbanka aizdevumu atsaka, to varēs saņemt finanšu institūcijā “Altum”, bet ar samazinātu granta apmēru no 25 % līdz 35 %.

No 2016. līdz 2023. gadam ēku renovācijai Latvijā pieejamais finansējuma apjoms ir 166 470 588 eiro. Šis līdzfinansējums varētu būt pietiekams 1700 ēku atjaunošanai (iepriekšējā plānošanas periodā renovētas aptuveni 800 ēkas, un Latvijā vēl būtu jāatjauno ap 25 000 daudzdzīvokļu māju). Dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti būt rosīgi un neatlikt visu uz pēdējo mirkli, jo interese šobrīd ir liela un, iespējams, pat veidosies konkurence. Tiem, kuri vēl nav sākuši, tagad ir īstais laiks ķerties pie dokumentu sagatavošanas, lai nākamā gada pavasarī varētu sākt renovācijas būvdarbus. Jāņem vērā, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir kopīpašums, un paredzams, ka vairāk līdzfinansējuma granti netiks piedāvāti, un dzīvokļu īpašniekiem siltināt nāksies tikai par savu naudu. 

Vairāk informācijas:

Ekonomikas ministrijas mājaslapā

Noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”

Ekonomikas ministrijas prezentācija

“Altum” mājaslapā

Infografika par projekta sagatavošanu un iesniegšanu

Inese Šņepste,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.