Seminārs „Valsts un ES atbalsta saņemšanas nosacījumi biškopjiem”

13.04.2016.

Īstenošanas vieta: Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvārī 21B, Preiļi

Datums un laiks: 13.04.2016 plkst:10.00

Dienas kārtība

Norises laiks

Lektors

Tēma

10:00-10:30

Inese Magdalenoka

Jaunumi platību maksājumu saņemšanas nosacījumos, bioloģiskajā biškopībā, Valsts atbalsta shēmās. EPS lietošana.

10:30-11:00

Mārīte Vucenlazdāne

ES ELFLA finansējuma piesaiste biškopībai „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai attīstot mazās lauku saimniecības”

11:00-14:00

SIA „ Deiva” Vaska un propolisa maiņa, inventāra tirdzniecība

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.