Preiļu novada dome atbalstīs dalību festivālā “Aprīļa pilieni 2016”

30.03.2016.

Izskatot Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktores Aijas Caunes iesniegumu, Preiļu novada domes deputāti 30. marta sēdē nolēma piešķirt līdzekļus EUR 100,00 apmērā vokālās studijas “Mazās lāsītes” audzēknes Alises Makejevas un popgrupas “Lāsītes” dalībai IX Starptautiskajā populārās mūzikas izpildītāju konkursā – festivālā “Aprīļa pilieni 2016”, kas notiks 22.-26. aprīlī Īslīces kultūras namā, Bauskas novadā. Domes atbalsts nepieciešams, lai segtu dalības maksu konkursā. Kā domes sēdē norādīja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Alise Makejeva Latgales novada konkursā “Cāļu cālis 2016” ir ieguvusi 1. vietu, kas vērtējams kā ļoti augsts sasniegums.

Līdzekļus paredzēts iedalīt no novada domes budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Finansējums piešķirts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

 

 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2016.