Preiļu rajona partnerība aicina uz semināriem

06.04.2016.

Uzņēmēji, topošie uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, amatnieki, NVO pārstāvji un citi, kurus interesē projektu iespējas. Nāciet, piedalieties, uzziniet!

Preiļu rajona partnerība organizē

SEMINĀRUS

“LEADER projektu finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai un sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Preiļu rajona partnerības teritorijā„

2016.gada 6.aprīlī  plkst.11.00
Preiļu novada NVO centrā, Kooperatīva iela 6, 3.stāvā, Preiļi.

2016.gada 8.aprīlī plkst.11.00
Līvānu novada LIIC zālē, Domes iela-3, Līvāni.

2016.gada 12.aprīlī plkst.11.00
Vārkavas novada domes zālē, Vecvārkava, Upmalas pagasts.

2016.gada 14.aprīlī plkst.11.00
Riebiņu novada domes telpās, Riebiņu novads, Riebiņi.

2016.gada 19.aprīlī plkst.11.00
Aglonas novada kultūras namā, Aglonas pagasts, Aglona.

Jūs uzzināsiet par potenciālajiem LEADER projektiem Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros.

                                                    

SEMINĀRU DARBA KĀRTĪBA

11.00 – 12.00 Leader iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 2014.- 20120.gada plānošanas periodā SVVA stratēģijas ietvaros.
VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode, Finanšu vadītāja  Marija Švābe

12.00 – 12.20 ALTUM atbalsta programmas.
Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārstāvis.

12.30 – 13.00 Jaunākās kreditēšanas iespējas bankā.
AS Citadeles bankas Līvānu filiāles vadītājs Normunds Liepnieks

13.00 -13.30 Kreditēšanas iespējas bankā.
AS SEB bankas Rēzeknes filiāles pārstāvis

13.30 – 14.00 Kafijas pauze

14.00 – 15.00 Leader projektu iespējas sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai 2014.- 20120.gada plānošanas periodā SVVA stratēģijas ietvaros.
VRG administratīvā vadītāja Valija Vaivode, Finanšu vadītāja  Marija Švābe

15.00 – Jautājumi, individuālās konsultācijas.

Uz semināriem lūdzu pieteikties pa e-pastu: preilupartneriba@inbox.lv, pa t. 22026684, 29208438.   Ja jums ir kādi specifiski jautājumi saistībā ar iesniedzamo projektu, lūgums tos uzrakstiet e-pastā, lai varam sagatavot atbildes.

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2016.