Preiļu novada dome atbalsta Vēstures un lietišķās mākslas muzeja plānoto tekstiliju ornāta un veļuma restaurāciju

30.03.2016.


Veļums jeb Ciborija kausa pārklājs, ko lietoja katoļu baznīcās dievkalpojuma jeb Sv. Mises laikā vīna biķera pārklāšanai līdz katoļu liturģiskajai reformai 1962.-1965.gadā. Foto: Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Šī gada 30. martā kārtējā domes sēdē deputāti skatīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktores Teklas Bekešas 9. marta iesniegumu un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un likumu „Par pašvaldības budžetiem”, nolēma piešķirt līdzfinansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam “Tekstīliju ornāta un veļuma restaurācija” 15% jeb EUR 600,00 apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas ir EUR 4000,00.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā kopš 2006. gada glabājas unikālas 17. gs. beigu un 18. gs. sākuma Preiļu Romas katoļu baznīcas liturģiskās tekstilijas: veļums un ornāts, ko muzejam uzdāvināja Preiļu katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš. Kā ornāts, tā arī veļums izgatavots no Jadvigas Elizabetes Borhas kāzu kleitas. 18. gs. sākuma unikālais kāzu tērps darināts no linos ieausta zelta un sudraba diegiem.

Borhu dzimta ir devusi lielu ieguldījumu Latvijas, Latgales un Preiļu pilsētas veidošanā un kristietības attīstībā. Kā norāda Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja Anda Mihailova, muzeja mērķis ir šīs unikālās tekstilijas restaurēt, lai tās saglabātu nākamajām paaudzēm. Tas dotu iespēju saglabāt kultūrvēstures lietisko avotu, kas papildinātu liecības par Borhu dzimtu un popularizētu kultūras mantojumu ne tikai novadā, bet arī Latgales reģionā, Latvijā un Eiropā.

Restaurētās unikālās tekstilijas no Borhu mantojuma plānots eksponēt jaunajā vēstures pamatekspozīcijā, gatavojoties Latvijas 100-gadei.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.