Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs izsludina radošo darbu ( zīmējumi, pasakas, stāsti) konkursu skolēniem “Manas sapņu durvis”

01.04.2016.

Jēdziens “Durvis” ir izraudzīts par 2016. gada Muzeju nakts atslēgvārdu. Durvis kā amata meistarstiķis un durvis kā mākslas darbs. Durvis uz Eiropu, durvis uz pasauli un durvis uz zemapziņu…

Konkursa mērķis un uzdevumi
Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību.
Rosināt jauno paaudzi izzināt kultūrvēsturisko mantojumu, piedalīties muzeju nakts organizētajos pasākumos.

Konkursa organizētājs
Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknis.

Prasības
Dalībnieki var iesniegt zīmējumus jebkurā tehnikā. Pasaku vai stāstu var papildināt arī zīmējums.
Iesūtot darbu, jānorāda darba nosaukums, autors (vārds, uzvārds), klase, skola.

Konkursa norise
Konkurss notiek no 2016. gada 1. aprīļa  līdz 2016. gada 6. maijam.
Darbus  iesniegt  Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā Raiņa bulvārī 28, Preiļos, galvenajai krājumu glabātājai, savā skolā vai nosūtot pa pastu.

Konkursa darbus vērtēšanas komisija vērtē pēc šādiem kritērijiem:
– darba atbilstība tēmai;
– autora domas atklāsme;
– darba oriģinalitāte un radošs tēmas risinājums;
– kvalitatīva izpilde atbilstoši izvēlētajai jaunrades darba formai.

Apbalvošana
Labākie konkursa darbi tiks izstādīti. Uzvarētāju godināšana notiks 2016. gada 21. maijā, Muzeju nakts pasākumu laikā.

Konkursa kontaktpersona
Anda Mihailova, e-pasts andamihailova@inbox.lv, tālr.26888121

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.