Preiļu novadā noslēdzas Lielās Talkas pašvaldību koordinatoru konkurss “Latvijai BŪT zaļai!”

22.03.2016.

22. martā Preiļu kultūras namā notika Lielās Talkas konkursa “Latvijai BŪT zaļai!” noslēguma pasākums skolām, kurā skolēni prezentēja pasākumus un video par tēmu “Latvijai BŪT zaļai!” un nolasīja savus daiļdarbus “Kā būtu, ja būtu…”.

Pasākuma ievadā Zaļais Asns uzbūra pasaku par mežu, kurš ienāk pilsētā, un uz viņa jautājumu “Vai Latvijai būt zaļai?” atskanēja daudzbalsīgs un pārliecinošs “Jā!” kā apsolījums tikties Lielajā Talkā 23. aprīlī, lai Latvijas simtgadi sagaidītu skaistā, zaļā un tīrā valstī.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda akcentēja, ka Preiļiem jākļūst vēl zaļākiem, un mudināja katru sākt ar savu māju un skolu, kā arī aicināja katru no klātesošajiem skolēniem pasākumā laikā dzirdētās zaļās idejas izstāstīt vēl vismaz pieciem skolas biedriem. Lielās Talkas koordinatore Zenta Igolniece atgādināja, ka Preiļu novads ar pašvaldības atbalstu Lielajā Talkā piedalās kopš tās sākuma 2008. gadā, un talkas laikā uzmanība tiek veltīta ne tikai atkritumu vākšanai un teritoriju sakopšanai, bet arī koku stādīšanai — talkas laikā atjaunotas liepu alejas Raiņa bulvārī un no Daugavpils ielas līdz parka vārtiem, iestādītas liepas Valmieras ielā. Viņa arī pateicās visām skolām, kuras ik gadu pirmstalkas nedēļā labprāt iesaistās sabiedrisko teritoriju sakopšanā.

Skolu audzēkņi iepazīstināja ar pasākumiem, kas martā notikuši ar saukli “Latvijai BŪT zaļai!”. Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā veidoja plakātus “Latvijai un pasaulei būt tīrai un zaļai!” un rīkoja konkursu “Tīra vide — nākotnes vīzija”, Pelēču pamatskolas Gudrā Pūce un Strazds vēstīja par vecāku nedēļas norisēm ar moto “Latvijai BŪT zaļai!”, Preiļu 1. pamatskola iepazīstināja ar zaļajām domām un darbiem mācību stundās un ārpusstundu darbā, Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.b kursa audzēkne Linda Madelāne vēstīja, ko ģimnāzisti uzzinājuši par atkritumu šķirošanu, apmeklējot Getliņu un Demenes atkritumu poligonus un SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu šķirošanas laukumu, Preiļu 2. vidusskolā par tēmu “Latvijai BŪT zaļai!” izspēlēta ekoloģiskā spēle ar dažādām atrakcijām, mēmo šovu un ķīmijas eksperimentiem. Salas pamatskolas skolēni lepojās, ka mācās ekoskolā, un dāvināja klātesošajiem egļu sēkliņas, ko iesēt savā novadā, un pašu šūtus auduma maisiņus “Latvijai zaļot”, savukārt Preiļu pansionātam dāvanā būs putnu būrītis, bet, atgādinot par talkošanu kā senu latviešu tradīciju, moži skanēja viņu dziedātā talkas dziesma “Tī bej labi tolkā īt”, aicinot uz deju Marutu Plivdu.

Konkursam tika iesniegti 8 video un 14 daiļdarbi no 6 novada skolām. Labākos noskaidroja žūrija, kuras sastāvā bija Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, Jānis Mūrnieks, SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs, Lielās Talkas koordinatori Preiļu novadā Zenta Igolniece, SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja, un Anatolijs Petrovs, Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists, Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, Ilona Vilcāne, Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore, un Inese Šņepste, SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste. Žūrijas vērtējumā labākie darbi tālāk Lielās Talkas konkursā sacentīsies ar citām pašvaldībām, un tie ir Pelēču pamatskolas sagatavotais video un Salas pamatskolas 7. klases skolnieces Agneses Skabes dzejolis “Kā būtu, ja būtu…”. Abi minētie labākie darbi saņēma SIA „Preiļu saimnieks” speciālbalvas 50 eiro apmērā, ko pasniedza valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Žūrijas atzinību guva arī Preiļu 1. pamatskolas 7a. klases skolēna Rimanta Zariņa pasaka un Preiļu Valsts ģimnāzijas 3. kursa audzēkņu akrostihs, bet skatītāju simpātiju balvu saņēma Preiļu 2. vidusskolas video. Preiļu novada dome par piedalīšanos konkursā visām skolām dāvināja šokolādes sieriņus.

Lielās Talkas konkursa “Latvijai BŪT zaļai!” noslēguma pasākumu skolām rīkoja Preiļu novada dome un SIA „Preiļu saimnieks” sadarbībā ar Preiļu novada kultūras centru.


Agnese Skabe, Salas pamatskolas 7. klases skolniece


Pelēču pamatskolas Gudrā Pūce

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.