SIA “Preiļu slimnīca” atbilde uz saņemtajām atsauksmēm

22.03.2016.

2016. gada marta sākumā SIA “Preiļu slimnīca” tika saņemtas divas vēstules, ko iedzīvotāji ir iesūtījuši, izmantojot poliklīnikas pirmajā stāvā uzstādīto pastkastīti.

 

2016. gada 2.martā reģistrēta sūdzība par slidenajām kāpnēm šī gada 19.februārī. 

SIA “Preiļu slimnīca” administrācija atvainojas gan rakstiskās sūdzības iesniedzējai, gan tiem, kuri mutiski ziņoja par situāciju, gan visiem apmeklētājiem par piektdien, 2016. gada 19. februārī, sagādātajām neērtībām piekļūt poliklīnikai un slimnīcas ēkām, jo laikus netika veikti pasākumi, lai mazinātu laikapstākļu radīto slīdēšanu uz apledojuma. Izveidojusies situācija tika izvērtēta, atbildīgajam darbiniekam ir izteikts rājiens. Teritorijas uzkopšanā iesaistītie darbinieki ir instruēti par operatīvu rīcību līdzīgās situācijās, lai turpmāk laicīgi novērstu tādas bīstamas situācijas.

 

2016. gada 7.martā reģistrēta 24 jauno māmiņu un vecāku parakstīta vēstule par medicīnas pakalpojumu trūkumu bērniem un ar vairākiem lūgumiem. 

SIA “Preiļu slimnīca” administrācija pateicas par ierosinājumu ierīkot vietu, kur vecāki varētu atstāt bērnu ratiņus. Šis lūgums ir ņemts vērā – poliklīnikas 1.stāvā pie ieejas ir īpaši atzīmēta vieta, kur atstāt ratiņus.

 

Visi SIA “Preiļu slimnīca” izmeklējumi un speciālistu konsultācijas, kurus apmaksā Nacionālais Veselības dienests, bērniem ir bez maksas. Lai veiktu izmeklējumus un saņemtu speciālistu konsultācijas, ir vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. SIA “Preiļu slimnīca” nodrošina pediatra (bez ģimenes ārsta nosūtījuma) pieņemšanu otrdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu bērniem ir pieejams arī dienas stacionāra pakalpojums, masāžas, ultrasonogrāfija, fizioterapeita pakalpojumi bez maksas. Informācija par SIA “Preiļu slimnīca” pakalpojumiem pieejama poliklīnikas reģistratūrā (tālr. 65307750, 65307757). Analīžu veikšanu Preiļu poliklīnikas telpās nodrošina “E.Gulbja laboratorija” 4.stāvā.

 

Preiļu slimnīcas administrācija aicina arī turpmāk iesūtīt savus ierosinājumus, pateicības un sūdzības rakstiski atsauksmju pastkastītē. Tāpat ir iespēja ziņot arī elektroniski, rakstot SIA “Preiļu slimnīca” administrācijai. Elektroniska atsauksmju iesūtīšanas forma tiek veidota jaunajā mājas lapā, kas pašlaik vēl ir izstrādē. SIA “Preiļu slimnīca” administrācija ir atvērta arī iespējām tikties ar jaunajiem vecākiem klātienē, lai aktualizētu jautājumus, kuri skar bērnu veselības aprūpi, veidotu tālāku sadarbību, meklētu risinājumus.

 

SIA “Preiļu slimnīca” administrācija

 

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2016.