4. aprīlī notiks kvadrātsaknei veltīts matemātikas un dabaszinību pasākums Preiļu 1. pamatskolā

04.04.2016.

Aicinām kopā ar mums svinēt kvadrātsaknes dienu, kuras laikā dosimies aizraujošā ceļojumā matemātikas pasaulē, veiksim interesantus pētījumus fizikā, ķīmijā un bioloģijā, apceļosim pasauli ar ģeogrāfijas palīdzību, radīsim kulinārijas šedevrus par godu kvadrātsaknes svētkiem!

Pasākuma mērķis

Veicināt skolēnu interesi par matemātikas un dabaszinību apguvi.

Pasākuma dalībnieki

Preiļu un Riebiņu novadu skolu 8. klašu skolēni.

Norises vieta un laiks

Preiļu 1. pamatskola, 2016. gada 4.aprīlis

Pasākuma koordinatore

Preiļu 1. pamatskolas matemātikas skolotāja Mairita Grišule mairita_grisule@inbox.lv

Pasākuma norise

  • Sākums plkst. 10.00.
  • Katru skolu pārstāv 4 skolēnu komanda dalībai matemātikas un dabaszinību konkursos (ja nav iespējams nokomplektēt komandu no 8. klašu skolēniem, tajā var iekļaut arī 7. un 9. klašu skolēnus).
  • Katras skolas komandai papildus pievienojas 2 skolēni, lai darbotos mājturības radošajā darbnīcā.
  • Komandas prezentēšana (1-2 minūtes).
  • Darbošanās matemātikas, bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas un mājturības stacijās.
  • Pasākuma noslēgums atkarīgs no pieteikto komandu skaita ~ 14.00.

Preiļu 1. pamatskola

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.