Arī 2015. gadā pieaudzis tūristu skaits Preiļu un Riebiņu novadā

27.11.2015.

Tūristu skaits Latgalē stabili pieaug – tā tika konstatēts 26.novembrī notikušā Latgales tūrisma konferencē  „Kvalitāte Latgales tūrismā – svarīgs faktors konkurētspējīga galamērķa attīstībā”. Konferences dalībnieki pārrunāja gan Latgales tūrisma attīstību veicinošos faktorus, gan pievērsās arī kavējošajiem faktoriem un jautājumiem, kas tuvākajos gados noteikti jāatrisina. Kā viens no tiem noteikti būs vienotas reģiona tūrisma stratēģijas izstrāde, bet, pats galvenais, tās īstenošana. Tas varētu būt sarežģītākais, jo pozitīvus rezultātus var sasniegt, tikai cieši sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm – tūrisma uzņēmējiem, tūrisma speciālistiem informācijas centros, Latgales tūrisma asociācijai “Ezerzeme”, pašvaldībām, Latgales plānošanas reģionam un Latgales plānošanas attīstības aģentūrai, kā arī valsts institūcijām.

Latgale ir tūrisma galamērķis ar augstu pievienoto vērtību. Kopējā tūristu plūsma uz Latgali ir stabila un 2015.gadā ar tendenci tūristu skaitam pieaugt. Statistika rāda, ka Latgales reģionā ir apkalpoti 1 412 833 tūristi, un tas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaugums par 22,4 %. No tiem 76,32% ir iekšzemes tūristi un 23,68% ārvalstu viesi. Taču šajā gadā ir bijis kritums tieši naktsmītnēs uzņemto viesu skaita ziņā – samazinājums par 10,2%, bet būtiski pieauga apskates objektos apkalpoto tūristu skaits – par 33%.

Latgales kopējā tendence atspoguļojas arī Preiļu un Riebiņu novada tūrisma statistikā par 2015.gadu. Preiļu un Riebiņu novada TIC ir sniedzis informāciju klātienē par 5% vairāk tūristu kā gadu iepriekš. Nakšņotāju skaits abos novados ir samazinājies, salīdzinot ar 2014.gadu. Viens no iemesliem, kādēļ par 7% samazinājās nakšņotāju skaits Riebiņu novadā, ir vienas viesu mājas darbības pārtraukšana, sākot no 2015.gada janvāra. Šī naktsmītne 2014.gadā uzņēma vairāk kā 400 viesus, un tas ir gandrīz 6% no visu nakšņotāju skaita. Preiļu novada naktsmītnēs nakšņotāju skaits 2015.gadā samazinājās par 3%, lai arī Preiļu pilsētā sāka darboties vēl viena naktsmītne. Tūristu skaitu noteikti ietekmēja arī sliktie laikapstākļi līdz pat jūlijam un agri iesācis rudens. Taču pozitīva tūrisma statistika ir tūrisma apskates objektos un saimniecībās. Kopumā Preiļu novada apskates objektos tūristu skaits palielinājās par 10%, bet Riebiņu novadā – par 30%. Veicinošie faktori noteikti bija jaunās tūrisma mājaslapas www.visitpreili.lv (www.visitriebini.lv), tūrisma kioska un mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana, divu jauno tūrisma bukletu iespiešana, TV jaunatklāšanas raidījuma “TE!” negaidītā ierašanās mūsu novados, vairākas publikācijas presē, kā arī TIC darbības uzsākšana sociālajos tīklos Facebook un Twitter. 2015.gadā TIC īstenoja arī Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Māci manim arodiņu” vietējo amatniecības tradīciju saglabāšanai, kā arī veica izglītojošo darbu tūrisma uzņēmējiem un skolēniem.

Preiļu un Riebiņu novadā nedaudz pieaudzis arī ārvalstu tūristu skaits. Protams, lielākie mūsu tūrisma ārvalstu tirgi joprojām ir kaimiņvalstis, bet, kas būtiski, pieaudzis apmeklētāju skaits arī no Skandināvijas valstīm, Vācijas, Nīderlandes, Polijas u.c. Politiskās situācijas dēļ ir būtiski samazinājies Krievijas tūristu skaits, bet vēl arvien lielākais ārvalstu tūristu skaits ir no šīs valsts. Kā veicinošie faktori noteikti jāmin Latgales reģiona pārstāvība dažādās starptautiskās izstādēs un ārvalstu žurnālistu, tūroperatoru vizītes Latvijā.2015.gadā Latgale tika pārstāvēta 9 izstādēs  un vienā amatnieku un mājražotāju tirgū Sanktpēterburgā Latgales dienās.  Pozitīvus ceļojumu aprakstus par Latgali ir sagatavojuši Japānas un Kanādas žurnālisti, ko uzņēmām šovasar. Preiļu un Riebiņu novada TIC darbinieku tieša dalība notika starptautiskās izstādēs Rīgā, Amsterdamā, Viļņā, Minskā, Varšavā, uz „Tallink”prāmja Latvijas dienās patriotiskajā nedēļā ceļā Rīga-Stokholma-Rīga, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā. Nākošgad plānota tieša dalība vismaz Rīgas, Viļņas, Amsterdamas un Minhenes starptautiskajās tūrisma izstādēs, kā arī Latgales dienās Sanktpēterburgā. Tāpat turpināsim darbu pie mājaslapas pilnveides, jaunu izdales materiālu izveidošanas un iespēju robežās iesaistīsimies tūrisma attīstību veicinošu projektu īstenošanā.

Lai arī TIC veic dažādas ar mārketinga pasākumiem saistītas aktivitātes, vislielāko darbu iegulda tieši uzņēmēji. TIC vēlas pateikties Preiļu un Riebiņu novada tūrisma uzņēmējiem par līdzšinējo sadarbību, kas ik gadu kļūst arvien labāka!

Kopīgs Preiļu un Riebiņu novada TIC darbojas jau 2 gadus. Tā mērķis ir mērķis ir attīstīt un veicināt tūrismu abu pašvaldību administratīvajās teritorijās, īstenojot abiem novadiem vienotu tūrisma politiku, izstrādājot vienotus tūrisma nozares attīstības projektus, organizējot to realizēšanu, kopīgi izveidotu tūrisma objektu uzturēšanu, apsaimniekošanu un attīstību, koordinēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu abu novadu iedzīvotājiem un viesiem, vienlaicīgi rūpējoties par kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, vides saglabāšanu ar tūrismu saistītajās abu novadu teritorijās.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Šņepste
Preiļu un Riebiņu novada TIC pārstāve

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2015.