Jaunieti, Tava ideja ir iespējama ERASMUS+!

17.03.2016.

Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir reāla iespēja īstenot savu ideju kopā ar vienaudžiem no citām valstīm – izveidot kopīgu jauniešu apmaiņas projektu. Nav būtiski, vai pārstāvi organizāciju, skolu, vai vienkārši esat domu biedru grupa vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kurus vieno kopīga ideja, jums ir iespēja doties uz kādu valsti, vai arī uzņemt pie sevis citu valstu jauniešus, lai kopīgi realizētu paši savu jauniešu apmaiņu. Ja tu vēlies iepazīt citas valsts kultūru, gūt vērtīgu dzīves pieredzi, strādājot brīvprātīgā darbā kādā no Eiropas Savienības valsts organizācijām, – arī tas ir iespējams caur „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” projektu starpniecību. Tāpat Programma „ERASMUS+” piedāvā milzum daudz interesantu apmācību jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem visās Eiropas valstīs, vairums gadījumos apmācību izmaksas sedz Nacionālā Aģentūra, kas Latvijas gadījumā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

Izmantojot programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” iespējas un izturot dalībnieku atlases konkursu, Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore Līga Upeniece kopā ar citu 10 Eiropas valstu pārstāvjiem gada sākumā piedalījās starptautiskās apmācībās Spānijā, Malagā „Improve your communication skills” („Uzlabo savas komunikācijas prasmes”), kuru mērķis bija nostiprināt angļu valodas zināšanas darbam ar starptautiskiem jaunatnes projektiem un piedāvāt izprast, kā dažādas starpkultūru situācijas var ietekmēt starptautiskās komandas darbu un sadarbību. 25 apmācību dalībnieki no Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Ungārijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Latvijas jauniešu organizācijām 7 radošas dienas pavadīja Eirolatīņamerikas Jauniešu centrā, kas ir viena no populārākajām jauniešu, speciālistu un politiķu, kas darbojas jaunatnes jomā, tikšanās vieta Spānijā un to ik gadu apmeklē tūkstošiem jauniešu no dažādām pasaules valstīm.

Nedēļas laikā ar neformālu apmācību metožu palīdzību nācās daudz strādāt komandās, izaicināt sevi, risinot dažādus treneru dotos uzdevumus, izzināt kultūru atšķirības, plānot ERASMUS+ projektus, prezentēt un būt maksimāli radošiem, tika satikti arī daudzi brīvprātīgie jaunieši, kas pastāstīja savu par ceļošanas pieredzi. Vienā no dienām braucām uz pilsētu Granada, kas atrodas Andalūzijas apgabalā un ir pazīstama ar prestižo Granadas Universitāti un Alhambru – izcilāko arābu laika pieminekli Spānijā – pēdējo mauru karalistes pili, cietoksni un dārziem. Arī šinī jauniešu un dažādu kultūru caurvītā pilsētā dalībniekiem bija jāveic uzdevums – jāizveido īsa video filma par internacionālās kultūras nozīmi, jāintervē vietējie cilvēki. Apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Youthpass sertifikātu.

Brauciena uz Spāniju vērtīgākais ieguvums ir gūtā pieredze par darbu ar jaunatni dažādās Eiropas valstīs, personības izaugsmes treniņos gūtās prasmes un satiktie cilvēki. Apmācību organizators bija Spānijas nacionālā aģentūra. Transporta un dzīvošanas izdevumus apmācībām sedza Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Aicinām dalīties ar radošām idejām jauniešu sadarbības projektiem, kurus kopā sadarbojoties iespējams realizēt, vēršoties Jauniešu centrā „Četri” vai novada domes Attīstības daļā. Brauciena laikā ir iepazīti daudzu jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas projekta izstrādes gadījumā var būt potenciāli sadarbības partneri Preiļu novada Jauniešu centram „Četri” vai Preiļu novada domei.

2014. gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+. Programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kuras ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni (piemēram, jaunatnes jomā aktīvo organizāciju pārstāvji), sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Līga Upeniece,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.