Preiļu novadnieks Jāzeps Šņepsts saņem “Gada balvu medniecībā 2015”

02.04.2016.

Šī gada 2. aprīlī Jaunmoku pilī, Tukuma novadā otro reizi Latvijā notika medniecības jomas nozīmīgākais notikums – “Gada balvas medniecībā 2015” pasniegšana. Balvas tika pasniegtas vairākās nominācijās – tika pasniegtas trīs balvas “Par mūža ieguldījumu medniecībā”, viena balva “Par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecībā Latvijā” un desmit balvas “Par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā reģionā”.

“Par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā Dienvidlatgales reģionā” saņēma Preiļu novada Goda pilsonis, bijušais Preiļu novada domes vadītājs Jāzeps Šņepsts.

Viņš devis nozīmīgu, ilglaicīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā, tradīciju veidošanā un kopšanā, mednieku izglītošanā, medniecības popularizēšanā un atbalstīšanā Preiļu novadā. Kopš 2001. gada Jāzeps Šņepsts organizē medību trofeju izstādes, kas ir vienīgie pasākumi, kur savas trofejas var izrādīt un novērtēt Preiļu un apkārtējo novadu mednieki. Jāuzsver, ka Šņepsta izstādes un to trofeju novērtēšana medniekiem ir bez maksas. Izstādēs mednieki var gūt arī zināšanas par dzīvnieku uzvedību. Pasākumos ļoti daudz tiek runāts par medībām kā pasākumu kompleksu, lai saglabātu un attīstītu dzīvnieku populāciju. Izstāžu laikā un arī medībās Jāzeps Šņepsts labprāt dalās ar savām gūtajām zināšanām un pieredzi  par medījamiem zvēriem un to novērtēšanu.

Balvas laureāts uzskata, ka mums ir ārkārtīgi laimējies, ka Latvijā, tik mazā teritorijā ir tik daudz dzīvnieku – gan sugu, gan skaita ziņā. “Tā ir fantastiska Dieva dāvana! Pasaulē nemaz nav daudz valstu, kur ir  iespējamas baura medības, kur būtu medījams tik plašs spektrs mazo un lielo plēsēju, turklāt medību process var notikt faktiski cauru gadu,” stāsta viņš.

Svinīgajā pasākumā bijušais Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzsvēra, ka medniecība Latvijā ir ar dziļām, kultūrvēsturiskām vērtībām piepildīta. “Patiesā izpratne un rūpīgā attieksme pret dabu, paaudžu paaudzēs koptās un nodotās zināšanas par medniecību stiprina Latviju un tās vērtības,” uzrunā sacīja bijušais Valsts prezidents un sveica laureātus, apbrīnojot viņu daudzpusīgo devumu mednieku izglītošanā un pašaizliedzīgajā darbā. “Sabiedrības uztvere par medniecību ne vienmēr ir atbalstoša un pašsaprotama, tāpēc pašu mednieku viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir komunikācijas tilta veidošana ar sabiedrību un maldīgo priekšstatu kliedēšana,” teica bijušais Valsts prezidents.

Klātesošos uzrunāja un balvas pasniedza arī Latvijas Vides un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis, žurnāla „Medības. Makšķerēšana. Daba” galvenais redaktors Didzis Pakalns un Latvijas mednieku asociācijas valdes loceklis Aldis Felts.

“Gada balva medniecībā” tika iedibināta kā augstākā atzinība par nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā un medību popularizēšanā Latvijas un vietējā mērogā. Šādi tiek cildināta atbildīga, rūpīga un ilgtspējīga medniecība – neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa. Pirmo reizi Latvijas vēsturē balvu medniecībā pasniedza pagājušā gadā.

Balvas iedibināšanas iniciatori ir valstī lielākā un ietekmīgākā mednieku nevalstiskā organizācija „Latvijas Mednieku savienība” (LMS) un pieredzes bagātākais žurnāls medniekiem – MMD („Medības. Makšķerēšana. Daba”). Ieceres īstenošanā piedalās akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži” un Valsts meža dienests (VMD), finansiālu atbalstu sniedz Medību saimniecības attīstības fonds. Balvas kandidātus izvirzīja LMS reģionālās nodaļas, VMD struktūrvienības, mednieku klubi, kā arī citas, ar mežu un medībām saistītas, organizācijas.

Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 22 000 aktīvu mednieku.

Par „Latvijas Mednieku savienību”

„Latvijas Mednieku savienība” dibināta 2011.gadā. Biedrības mērķis ir vienot medniekus kopīgai organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. Biedrība veicina Latvijas dabas (savvaļas dzīvnieku) resursu ilgtspējību, lai nodrošinātu medību pieejamību Latvijas mednieku sabiedrībai nākotnē, piedalās medību nozari ietekmējošo normatīvo aktu izmaiņu un projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās. Viena no Latvijas Mednieku savienības prioritātēm ir mednieku zināšanu, kultūras un morāles līmeņa paaugstināšana, kā arī sabiedrības, īpaši zemes īpašnieku, izpratnes par medniecības nozīmi veicināšana. Latvijas Mednieku savienība apvieno vairāk nekā 9000 medniekus.

Laila Kļaviņa, 
Latvijas Mednieku savienība

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.