15. aprīlī Pelēču KN dzejas pēcpusdiena „Tikšanās dzejas pasaulē”

15.04.2016.

15. aprīlī plkst.14.00 Pelēču KN dzejas pēcpusdiena „Tikšanās dzejas pasaulē”. Ieeja – brīva

Pēdējās izmaiņas: 15.04.2016.