Aicinām iedzīvotājus uz sapulci par daudzdzīvokļu māju siltināšanu

31.03.2016.

31. martā plkst. 17.00 Preiļu novada domes zālē notiks sapulce par daudzdzīvokļu māju siltināšanu.

15. marta Ministru kabineta sēdē ir izskatīti un apstiprināti Ministru kabineta “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”. Iepazīstināsim iedzīvotājus ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas nosacījumus šajā periodā.

Attīstības finanšu institūcija Altum informē, ka pieteikumu pieņemšana daudzdzīvokļu māju enegoefektivitātes projektiem (aizdevuma, granta un garantijas saņemšanai) sāksies provizoriski šī gada jūlijā. Papildu informācija atrodama http://www.altum.lv/daudzdzivoklu_maju_energoefektivitate

Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos, dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem, piedalīties sapulcē, uzzināt jaunāko informāciju un gatavot projektus māju energoefektivitātes paaugstināšanai!  

Pēdējās izmaiņas: 31.03.2016.