19. martā Sv. Pētera baznīcā izstādes “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” atklāšana

19.03.2016.

Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība,
Preiļu novada dome, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,
Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija

 19. martā plkst. 15.00
Sv. Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19, Rīgā,
aicina
uz izstādes “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā”
atklāšanu.

Izstāde būs apskatāma no 20. marta līdz 1. maijam.

Pēc izstādes Rīgā mākslinieku darbi būs skatāmi Preiļos. Izstādes noslēguma pasākumā 17. septembrī Preiļos konkursa galvenās balvas ieguvējs saņems zelta medaļu un naudas balvu 3000 eiro apmērā, ko nodrošina Preiļu novada dome. Abu izstāžu laikā notiks skatītāju balsojums.  Skatītāju simpātiju balvu šogad nodrošinās Rīgas Pašvaldības kultūras iestāžu apvienība un Preiļu novada dome.

Konkurss notiek otro gadu. Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā tika iedibināta 2015. gadā, lai glezniecībā turpinātu attīstīt un popularizēt Latvijas ainavu, kā arī vienotu Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras procesus. 2015. gadā galveno balvu saņēma gleznotājs, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Roberts Muzis, savukārt Skatītāju simpātiju balvu ieguvusi jaunā māksliniece Kristīne Kvitka.

 Jāzeps Pīgoznis un Preiļi

Sākumā bija doma par Jāzepa Pīgožņa piemiņas saglabāšanu. 2014. gada novembrī izcilais mākslinieks un lieliskais cilvēks saņēma Preiļu Goda pilsoņa zelta medaļu, bet Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs Pīgožņu ģimenes dāvinājumu – mākslinieka personīgās lietas, likteņlietas, daļu no darbnīcas iekārtojuma, gleznas, zīmējumus, rokrakstus, dokumentālas liecības. Ieva Pīgozne, saņemot tēva Goda pilsoņa medaļu teica viedus  vārdus: “Tagad Jāzeps Pīgoznis Preiļiem pieder uz mūžīgiem laikiem”.

Augstāko Preiļu novada apbalvojumu mākslinieks saņēma par piederību.

Jau no bērnības audzis Latgalē ierasto vērtību – dabas, darba, folkloras un etnogrāfijas – ieskauts, viņš lietoja skaistu valodu, dzīvoja dziesmā un smēlās dzimtās puses spēku. Jāzepa Pīgožņa radošā darbība bija kļuvusi par savdabīgu saikni starp tautas folkloru un profesionālo mākslu. Darbojoties kā mākslinieks Rīgā, Jāzeps Pīgoznis visu mūžu dzīvoja ar piederības sajūtu Latgalei un Preiļiem. Viņš bija piederīgs Preiļu novadam ar visu savu sirdi, un nelielajā, dabas ieskautajā un mierīgajā Latgales pilsētiņā Preiļos Jāzeps Pīgoznis gleznoja, piedalījās mākslas plenēros, izstādēs.

Šo piederību vajadzēja padarīt mūžīgu. Pateicoties novadnieka un Preiļu Goda pilsoņa Jāņa Streiča, mākslinieku Jāņa Anmaņa un Jāņa Strupuļa, mākslas zinātnieces Ingrīdas Burānes idejai piedzima Jāzepa Pīgožņa balva “Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā”, kuras mērķis ir glezniecībā turpināt attīstīt un popularizēt Latvijas ainavu, vienot Latvijas galvaspilsētas  un novadu kultūras procesus.

Sadarbojoties Rīgas domei, Rīgas Sv. Pētera baznīcai, Preiļu novada pašvaldībai un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam, 2015. gadā tika noorganizēta pirmā konkursa izstāde, kas guva necerēti lielu atsaucību Latvijas ainavistu vidū. Lai veicinātu mākslinieku jaunrades procesus, Preiļos notika pirmais Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktais Latvijas mākslinieku plenērs. kas ir lielisks veids, kā sekmēt profesionālās mākslas pieejamību reģionos, ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem dokumentēt Latgales kultūrvidi.

Jāzepa Pīgožņa balva “Par labāko Latvijas ainavu glezniecībā” tiks pasniegta arī šogad. Gribu tai vēlēt ilgu un skaistu ceļu. Lai piepildās sapnis par Latvijas ainavas muzeja izveidošanu Preiļos!

Maruta Plivda,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja

Jāzeps Pīgoznis (1934-2014)
“Pavasara saulē” 2011. Audekls, eļļa 60×80
PVLMM Inv. Nr. 11329 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.