Par piedalīšanos projektā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”

11.03.2016.

Preiļu novada ārkārtas domes sēdē 9. martā tika pieņemts lēmums par piedalīšanos IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.

2016.gada 26.janvārī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) administrē trīs Valsts programmas apakšsadaļas. Viena no tās ir “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” (Valsts programmas 1.4.apakšsadaļa)

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 40 konkursa nolikumam atbilstošus projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tajā skaitā arī veidojot Latvijas valsts simtgadei veltītās aktivitātes. 

Atbalstāmā projekta summa ir līdz 3 500,- EUR.  

Projekta pieteikums tika iesniegts 10.03.2016.  

Projekta iesniedzējs: Preiļu novada dome

Projekta realizētājs: Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”

 

Sagatavoja:

S.Ancāne

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2016.