Preiļu novada pašvaldība maina būvniecības ieceri plānotajam apvedceļam

09.03.2016.

9. martā Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par jaunu būvniecības ieceri, kas saistās ar iepriekš plānotā apvedceļa izbūvi Preiļos. Deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt Preiļu novada domes būvniecības ieceri “Jaunas ielas – Rietumu ielas – būvniecība no Rīgas ielas Preiļos līdz Daugavpils ielai Preiļos”.

Rietumu ielas izbūvi ir paredzēts sadalīt divos posmos. Pirmais posms ir ieplānots no Rīgas ielas līdz Andreja Upīša ielai ar pieslēgumu tai, savukārt otrais posms tiek paredzēts no Andreja Upīša ielas līdz Daugavpils ielai, apejot dzīvojamo māju mikrorajonu. Andreja Upīša ielas pārbūve šajā būvniecības iecerē nav plānota. Šobrīd jau ir apzināti nekustamie īpašumi, kas ir nepieciešami ielas būvniecības projekta īstenošanai un precizēta jaunās ielas izvietojuma trase.  

Līdz ar šo lēmumu pašvaldība ir atteikusies no projekta “Jauna ielas posma būvniecība no Andreja Upīša ielas līdz Rīgas ielai /I kārta/un Andreja Upīša ielas pārbūve/II kārta/ Preiļos” realizācijas un no apvedceļa izbūves.

Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins paskaidroja, ka ideja par apvedceļa izbūvi paredzēja, ka ceļa pirmais posms noslēdzas, nepieslēdzoties nevienai jau esošai ielai vai ceļam. Šādā gadījumā nebūtu īsti saprotama tā funkcionalitāte. Jaunajā variantā, kad tiks izbūvēts Rietumu ielas pirmais posms līdz pieslēgumam ar A. Upīša ielu, tas varēs normāli funkcionēt un netraucēs otrā posma izbūvi.

Ņemot vērā vietējo iedzīvotāju viedokli un sabiedriskās apspriešanas rezultātus par iepriekšējo būvniecības ieceri – apvedceļa izbūvi, kas paredzēja arī Andreja Upīša ielas pārbūvi  Preiļos, pašvaldība izmainīja būvniecības procesa sākotnējo ideju. Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ielām ir noteiktas sarkanās līnijas, bet, būvējot ceļus, jāņem vērā tiem paredzamās aizsargjoslas. Ja tiek veikta ielas izbūve, paliek vairāk lietderīgās zemes, ko apkārtējo zemju īpašnieki vai uzņēmēji var izmantot apbūvei, jo netiek noteikti apgrūtinājumi. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.03.2016.