Aglonas, Preiļu, Vārkavas starpnovadu kombinētā olimpiāde 4. klasēm

03.03.2016.

3. martā Preiļos notika  Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu 4. klašu skolēnu kombinētā olimpiāde. Savas zināšanas parādīt atbrauca sākumskolas skolēni no 10 izglītības iestādēm: Aglonas vidusskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Priežmalas pamatskolas, Šķeltovas pamatskolas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Salas pamatskolas, Pelēču pamatskolas, Vārkavas pamatskolas, Vārkavas vidusskolas. Kopā olimpiādē piedalījās 27 skolēni, viņiem bija iespēja parādīt savas zināšanas latviešu vai krievu valodā un matemātikā. Pēc olimpiādes dalībnieku domām, olimpiādes uzdevumi bija „interesanti, neparasti, daži sarežģīti, traki, aizraujoši, viegli, nepacietīgi, dīvaini.” Neskatoties uz to, skolēni ļoti veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, uzrādot ļoti labus rezultātus. Pēc olimpiādes darbu pārbaudes, izkristalizējās olimpiādes uzvarētāji:

1. vietas ieguvēja – Ieva Apšiniece no Vārkavas vidusskolas, olimpiādei viņu sagatavoja skolotāja Helēna Ērgle,

2. vieta – Ernests Lazdāns, Vārkavas vidusskola, skolotāja Helēna Ērgle,

2.vieta – Elizabete Maija Some, Vārkavas vidusskola, skolotāja Helēna Ērgle,

2.vieta – Tīna Zīmele no Preiļu 1. pamatskolas, olimpiādei Tīnu sagatavoja skolotāja Iveta Belousova,

2. vieta – Karīna Anspoka – Preiļu 1. pamatskola, skolotāja Iveta Belousova,

3. vieta – Elīna Šmeikste – no Preiļu 1. pamatskolas, olimpiādei Elīnu sagatavoja skolotāja Anita Komarovska,

3. vieta – Annija Maderniece – Preiļu 1. pamatskola, skolotāja Anita Komarovska.

Atzinības ieguva:

–        Daniels Kitovs no Preiļu 2. vidusskolas, skolēnu olimpiādei sagatavoja skolotāja Ludmila Martinova,

–        Rūdolfs Arvis Barkāns no Aglonas vidusskolas, olimpiādei zēnu sagatavoja skolotāja Valentīna Meldere.

Vēlos izteikt pateicību katram olimpiādes dalībniekam par drosmi, uzdrīkstēšanos un vēlmi izmēģināt savas zināšanas nestandarta uzdevumu risināšanā. Novēlu jums visiem neapstāties uz sasniegtā, bet turpināt pētīt, eksperimentēt, lasīt, risināt, domāt, vērot, jo jūsu zināšanām ir ļoti liela vērtība! Liels paldies skolēnu vecākiem par sava bērna  atbalstu, mīlestību, sapratni ikdienā!

Cienījamās skolotājas: Diāna Stubure, Helēna Ērgle,  Zita Pastare, Ludmila Martinova, Lija Egle, Ilona Bazuļeva, Elvīra Spūle, Anita Komarovska, Iveta Belousova, Elita Skutele, Valentīna Meldere, Inga Gribuška, Vera Sapego, Lolita Solima – sirsnīgs paldies JUMS par skolēnu iedrošināšanu, iedvesmošanu, zināšanu sniegšanu, iejūtību, labestību, entuziasmu! Lai ar Jums ir vienmēr Saules siltums, upes rāmums, Dievišķā mīlestība, taureņu vieglums, putnu skanīgums, ziedu skaistums, darba spars, blakus mīlošā ģimene un liels skolēnu – kāpecīšu  pulks ar ziņkārīgām actiņām!

Vija Kovaļkova,
Aglonas, Preiļu, Vārkavas novadu sākumskolas metodisko apvienību vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 03.03.2016.