Tuvojas „Cīruļputeņa” laiks

02.04.2016.

Nemanot mūsu bezsniega ziema ir pietuvojusies pavasarim! Aiz loga ir marts, un gribas jau tos skatus pavasarīgākus. Šis raksts vairāk interesēs tos, kuri līdz šim ir saskārušies ar skrējienu pa Preiļu pilsētas ielām „Cīrulputenis” , kurš šogad notiks jau desmito reizi.  Mūsu galvenie ģenerālatbalstītāji – AS „Preiļu siers” un AS SEB banka ir teikuši savu „jā” vārdu skrējiena  atbalstam arī šogad. Diemžēl jāatvainojas tiem, kuri skrējienu gaidīja tradicionālajā aprīļa otrajā sestdienā. Skrējienu Latgalē mums nav daudz, bet Skrien Latvija rīkotāji aizņēma mūsu nišu, ieliekot 9. aprīlī Rēzeknes pusmaratonu. 

Skrējiens pa Preiļu pilsētas ielām „Cīruļputenis – 2016” notiks 2. aprīlī. Tātad – tikšanos laiku mainām, bet vieta paliek iepriekšējā, un apkārtējo novadu skrējējiem tā būs laba izdevība pirms pusmaratona savu gatavību pārbaudīt Preiļos.

Tāpat kā iepriekš, dalībnieki tiek gaidīti skrējienam Meistaru klasē (lai nenobiedē nosaukums) un Tautas klasē, kur tiek gaidīti arī nūjotāji. Savulaik ceļu uz Preiļiem par tālu nav uzskatījuši skrējēji no Ventspils puses, Rīgas un citiem attāliem novadiem. Prieks vienmēr vērot SK „Ašais” ceļojošo telti sacensību vietā, kā arī daudzo skriešanas draugu neviltoto prieku pēc ziemas sezonas pauzes atsākot sacensību maratonu gandrīz septiņu mēnešu garumā. Nevilcinieties – auniet kājas un aiziet!

Skrējiens pa pilsētas ielām “Cīruļputenis -2016” tiek īstenots projekta “Pavasara veselības festivāls Preiļos” ietvaros, ko atbalsta Coca – Cola un Latvijas Olimpiskā komiteja.

Ar skrējiena nolikumu var iepazīties šeit:

Leonīds Valdonis,
sacensību galvenais tiesnesis, Preiļu novada sporta pasākumu organizators 

==================

Skrējiena pa Preiļu pilsētas ielām „Cīruļputenis – 2016” nolikums                    

I Mērķis un uzdevumi:

     1. Popularizēt skriešanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

     2. Aktivizēt Preiļu iedzīvotājus iesaistīties fiziskās aktivitātēs.

     3. Dot iespēju sportistiem veiksmīgāk sagatavoties sacensību sezonai. 

II Laiks un vieta.

     Sacensības notiks 2016. gada 2. aprīlī pie Preiļu novada domes.

     Sacensību sākums plkst. 12.00. 

III Vadība.

     Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību tiešā vadība uzticēta apstiprinātai tiesnešu brigādei. Sacensību galvenais tiesnesis – Leonīds Valdonis; sacensību galvenā sekretāre – Viktorija Neištadte. 

IV Dalībnieki.

     Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, kurš uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli skrējiena laikā. 

V Sacensību programma.

     Meistarklase:      vīrieši;                                         sievietes.

2005.g.dz. un jaunāki     – 1 aplis;               2005.g.dz. un jaunākas      – 1 aplis;

2003.- 2004.g.dz.            -2 apļi;                 2003. – 2004.g.dz              – 1 aplis;

2001. –2002.g.dz.           -2 apļi;                 2001 . –2002. g.dz.            – 2 apļi;

1999. -2000.g.dz.             -3 apļi;                1999. – 2000. g.dz.            – 2 apļi;

1997. – 1998.g.dz.           – 4 apļi;               1997. – 1998. g.dz.             – 3 apļi;

1977. – 1996. g.dz.          – 4 apļi;               1982. – 1996. g.dz.             – 3 apļi;

1967. – 1976. g.dz.          – 4 apļi;                1972. – 1981. g.dz.            –  3 apļi;

1957. – 1966. g.dz.          – 3 apļi;               1971.g.dz. un vecākas        – 2 apļi;

1956.g.dz. un vecāki        – 2 apļi; 

Tautas klase – vīrieši un sievietes bez vecuma ierobežojuma un laika kontroles – 1 aplis, tiek aicināti piedalīties arī nūjotāji. Apļa garums – 2 km (arī meistaru klasē). Starts un finišs pretī Preiļu novada domei. Maršruts: Raiņa bulvāris – A.Paulāna iela – Aglonas iela – Raiņa bulvāris. 

VI Apbalvošana.

    Meistarklase: I – III vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām. 1.- 6. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā saņems T-kreklu ar skrējiena simboliku no a/s „Preiļu siers”.

1.– 6. vietas ieguvēji galvenajā distancē vīriešiem (4 apļi) un sievietēm (3 apļi) tiek apbalvoti ar naudas balvām no a/s SEB bankas.

  I vieta vīrieši – Euro 50;   sievietes – Euro 35;

 II vieta vīrieši – Euro 40;    sievietes – Euro 30;

III vieta vīrieši – Euro 30;    sievietes –  Euro 25;

  4. vieta vīrieši – Euro 20;   sievietes – Euro 20;

  5. vieta vīrieši – Euro 15;   sievietes – Euro 15;

  6. vieta vīrieši – Euro 10;   sievietes – Euro 10;

Finišā katrs dalībnieks spēku atgūšanai saņems  saldo našķi. Divi veiksmīgākie jaunie skrējēji no Preiļu novada tiek apbalvoti ar balvām no SIA „Dija-P”.

     Tautas klasē 200-ti ātrāk distanci beigušie dalībnieki finišā saņems saldo našķi, atraktīvākais skrējējs vai skrējēju grupa pārsteiguma balvu SIA „Arka”. 

Skrējienu „Cīruļputenis -2016” atbalsta ģenerālsponsori – AS SEB banka, AS „Preiļu siers” , kā arī sponsori SIA „Arka” un SIA „Dija-P”. 

VII Pieteikumi.

    Meistarklases dalībniekiem sacensībām pieteikties 31.martā un 1. aprīlī līdz plkst.13.00 pa tālr./faksu 65322649 vai e-pastu preilubjss@inbox.lv vai starta vietā līdz plkst.11.30. Meistaru klases dalībnieki, kuri pieteikušies iepriekš, numurus saņem bez rindas. Par piespraudēm jāparūpējas pašiem.

    Tautas klases dalībnieki startē bez iepriekšējas pieteikšanās.

Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās ir uz komandējošo organizāciju vai dalībnieku rēķina.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.