9., 23., 30. martā, 6. aprīlī apmācību cikls `Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas`

08.03.2016.

NVO namā, Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas), Rīgā

Norises laiks:

2016. gada 9. martā, 23. martā, 30. martā, 6. aprīlī no plkst. 14.00 – 17.00.

Reģistrācija no plkst. 13.30.

 

Mērķis: Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktisko pieredzi projektu pieteikumu izstrādē.

Rezultāts: Apmācību cikla noslēgumā dalībnieki ir formulējuši savas projektu idejas, sagatavojuši pamatinformāciju projekta pieteikuma sagatavošanai kādā no konkursiem.

Dalībnieki: Cilvēki ar idejām bez pieredzes projektu vadībā, pieredzējuši projektu vadītāji dažādu “knifu” apguvei.

Metodes: Teorētiskas mini-lekcijas, grupu darbs, praktisks zināšanu pielietojums. Nodarbības ietver īsu video izmantošanu, individuālus testus un citas metodes.

Vadītāja: Inese Vaivare – projektu vadības pieredze 15 gadus gan valsts sektorā, gan NVO. Vadījusi liela apjoma projektus, piedalījusies vietēja mēroga un starptautisku projektu izstrādē un ieviešanā. Projektu vērtētāja pieredze. Nodarbības balstītas uz personīgo pieredzi.

 

Apmācību cikla programma:

 

Katra apmācību diena apskata atsevišķu projektu vadības loģikas tēmu. Lai apgūtu visu projekta loģiku veiksmīgai pieteikuma sagatavošanai, nepieciešams apmeklēt visas nodarbības. Vienlaikus, ja ir padziļināta interese par konkrētiem aspektiem un nav vēlme secīgi izstrādāt projekta pieteikumu, ir iespējams apmeklēt atsevišķas nodarbības.

 1. 1.      nodarbība “Projekta ideja” (9.marts)
 • Kas ir projekts – projekta vadības cikls;
 • Projekts – pārmaiņu radītājs;
 • Kā rodas idejas – ideju radīšanas metodes, radoša pieeja;
 • Kas ir inovatīvi projekti;
 • Projektu ideju formulēšana;
 • Projekta centrālās problēmas formulēšana.
 1. 2.      nodarbība “Projekta rāmis” (23.marts)
 • Problēmu cēloņu identificēšanas metode;
 • Cēloņu un seku, projekta ietekmes definēšanas metode;
 • Situācijas analīzes metodes;
 • Aktivitāšu definēšana, aprakstīšana;
 • Mērījumi projektā – darbības un ietekmes rezultāti, indikatori;
 • Rezultātu izplatīšanas nozīme.
 1. 3.      nodarbība “Projekta resursi” (30.marts)
 • Projekta budžeta izstrāde, budžeta pozīcijas un to summas;
 • Izmaksu efektivitātes noteikšana;
 • Laika plānošana projektā, efektīva izmantošana;
 • Cilvēkresursi – projekta personāls, prasības;
 • Komandas nozīme projektā;
 • Projekta riski un to novēršana.
 1. 4.      nodarbība “Projekta komunikācija (6.aprīlis)
 • Projekta publicitāte;
 • Komunikācijas kanāli un veidi;
 • Projekta iesaistītās puses, to vajadzības;
 • Mērķgrupu apmierinātības vērtēšana;
 • Efektīvas komunikācijas pamatprincipi.

 

 

Dalībnieku pieteikšanās tiek izsludināta uz visu ciklu.

Papildus pieteikšanās cikla gaitā tiks izsludināta uz brīvajām vietām.

Pieteikties semināram aicinām e-pastā: nvonams@riga.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 08.03.2016.