Sadalīta valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu un literatūras iegādei novada izglītības iestādēs

06.03.2016.

Dome nolēma sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2016. gadā proporcionāli izglītojamo skaitam uz 2015. gada 1. septembri, paredzot vienam izglītojamajam 18.92 eiro.

Mērķdotācija sadalīta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” un Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli.

 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2016.