Priekuļu pamatskolu reorganizēs par sākumskolu

04.03.2016.

Sākot ar jauno mācību gadu, Priekuļu pamatskola Preiļu novadā tiks reorganizēta par sākumskolu.  Lēmums par skolas reorganizāciju pieņemts Preiļu novada domes kārtējā sēdē februārī, jo atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms jaunā mācību gada bija jāpieņem lēmums par skolas statusa un nosaukuma maiņu. Lēmums par Priekuļu pamatskolas reorganizāciju uz sākumskolu nosūtīts Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai.  

Izglītojamo skaits  Priekuļu pamatskolā  katru gadu samazinās. Saskaņā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldes statistikas datiem Priekuļu pamatskolā 2015./2016. mācību gadā mācās 30 skolēni. 7 bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu, 23 audzēkņi mācās 1. – 8. klasē. Nelielam audzēkņu skaitam nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, īpaši pamatskolas posmā, jo darbs norit, apvienojot klašu komplektos vairākas klases. Jau iepriekšējā mācību gadā pašvaldība ir organizējusi informatīvas tikšanās gan ar Priekuļu pamatskolas pedagogiem, skolēnu vecākiem un pašiem audzēkņiem, izklāstot situāciju un uzklausot visus viedokļus. Reorganizējot Priekuļu pamatskolu, bērniem būs iespēja apgūt sākumskolas programmu un pirmskolas programmu, ievērojot principu – pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Pamatskolas programmu būs iespējams iegūt Preiļu novada tuvākajās izglītības iestādēs – Preiļu 1. pamatskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā, kas atrodas 12,5 km attālumā no Priekuļiem, kā arī Salas pamatskolā, kas izvietota 11 km attālumā. Pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadāšanu no nākamā mācību gada. Skolēniem tiks piedāvāta arī Preiļu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca, tāpat papildus Preiļos iespējams apgūt dažādas interešu izglītības programmas un profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā un sportā.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis informēja, ka šobrīd atbalsta lēmumu par pamatskolas reorganizāciju nevis slēgšanu, jo ēka, kur izvietota pamatskola, pašvaldībai būs jāuztur jebkurā gadījumā, bet ieguvums būs vietējiem iedzīvotājiem, kuru bērni pirmskolas un sākumskolas izglītību iegūs netālu no mājām. Priekuļu pamatskolas ēkā ir izvietota arī pagājušā mācību gada sākumā atvērtā Preiļu Brīvā skola.

Novadā izglītības iestāžu attīstības tendences, tāpat kā visā valstī, ir saistītas ar demogrāfisko situāciju – īpaši laukos. Nelielam izglītojamo skaitam pamatskolas posmā modernas un  kvalitatīvas izglītības piedāvājuma iespējas uz vietām ir problemātiskas.  Tas nozīmē, ka, samazinoties izglītojamo skaitam lauku pamatskolās, pašvaldībai perspektīvā būs jāizskata jautājums par pārējo lauku pamatskolu reorganizāciju par sākumskolām.  No nākoša mācību gada Preiļu Valsts ģimnāzija atvērs proģimnāzijas klases, dabas zinību programma tiek licencēta arī Preiļu 1. pamatskolā. Minētajās izglītības iestādēs ir plānots mācību procesa modernizācijai ieguldīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2016.