Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoru pieredzes apmaiņas brauciens uz Preiļu novadu

29.04.2016.

29. aprīlī Preiļu novada dome sadarbībā ar Slimības profilakses un kontroles centru organizēja Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldību koordinatoru pieredzes apmaiņas braucienu uz Preiļiem. Pasākums tika plaši apmeklēts, bija pārstāvētas 16 Latvijas pašvaldības, kopumā piedalījās 30 dalībnieki.

Pasākumu atklāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda ar pozitīvu uzrunu un sveicienu veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem, vēlot gūt daudz noderīgas informācijas un jaunu ideju veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Par veselības veicināšanas pasākumiem Preiļu novadā dalībniekus informēja Inese Matisāne, pašvaldības Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore. Inese Matisāne pastāstīja par realizētajiem, pašreiz īstenotajiem un plānotajiem projektiem veselīga dzīvesveida popularizēšanai vietējo iedzīvotāju vidū.

Slimības profilakses un kontroles centra Slimību profilakses nodaļas vadītāja Solvita Kļaviņa-Makrecka informēja par jaunākajiem izdotajiem informatīvajiem materiāliem, ko pašvaldību koordinatori varētu izplatīt skolās un vietējo iedzīvotāju vidū.

Pasākuma dalībniekiem liela interese bija par aktuālo informāciju atbalsta pasākumā 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai”, par ko informāciju sniedza Agnese Tomsone, Veselības ministrijas ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāja. Pasākumā atbalstāmās darbības ir:

  • veselības veicināšanas pasākumiem vietējai sabiedrībai (nometnes bērniem un jauniešiem, interešu grupas u.c.);
  • veselības veicināšanas pasākumiem mērķa grupām (specializēti pasākumi darbavietās soc. aprūpes iestādēs un izglītības iestādēs).

Šajā pasākumā tiek plānots, ka veselīgo pašvaldību tīklā esošas pašvaldības projekta pieteikumus varēs iesniegt jau šī gada jūlijā un projekta atbalsta gadījumā saņemt finansējumu veselības veicināšanas pasākumiem turpmākajiem gadiem līdz 2020. gadam. Pašvaldībām būs iespējams saņemt 100% finansējumu, no kura 85% ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% – valsts finansējums.

Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar SIA “Preiļu slimnīca” fizioterapeitu darbību, to pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, kā arī bija iespēja aktīvi piedalīties veselību veicinošā nodarbībā. Dalībnieki apmeklēja Preiļu novada Sociālo dienestu un tika iepazīstināti ar Dienas centra sniegtajiem pakalpojumiem.

Dienas noslēdzošā aktivitāte bija ekskursija pa Preiļu parku, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar kultūrvēsturisko mantojumu un apskatīja aktīvo atpūtas zonu Preiļu parka pludmalē.

Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem par dalību šajā pieredzes apmaiņas pasākumā Preiļos, sirsnīgs paldies visiem lektoriem par aktuālās informācijas sniegšanu, pateicamies Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu filiālei par veselīgi garšīgām pusdienām, Preiļu Kultūras centram par telpu nodrošināšanu, SIA “Preiļu slimnīca” par aktīvās veselību veicināšanas nodarbības vadīšanu, Preiļu novada domes Sociālajam dienestam par iepazīstināšu ar Dienas centra sniegtajiem pakalpojumiem, Preiļu un Riebiņu TIC par ekskursijas novadīšanu.

Inese Matisāne,
Pašvaldības  nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.