Piešķir līdzfinansējumu biedrības “Puķuzirnis” projekta realizācijai

26.02.2016.

Sēdē tika izskatīts biedrības “Puķuzirnis” valdes priekšsēdētājas Ineses Matisānes iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu biedrības projektam “Radoši vides izziņas pasākumi “Sajūti dabu” Preiļos un Riebiņos”. Domes deputāti nolēma projekta atbalsta gadījumā piešķirt līdzfinansējumu 2102,75 eiro apmērā, līdzekļus iedalot no novada domes budžeta sadaļas „Pārejā ekonomiskā darbība”.

Projekta pieteikums tiks iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondā aktivitātes “Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda  12 611 eiro.

Inese Matisāne pastāstīja, ka kopumā projektā paredzētas desmit dažādas aktivitātes. 13. maijā ieplānots pasākums “Izzini Preiļu parka dižkokus un iestādi jaunus kokus Preiļu parkā!”. Paredzēts izveidot informatīvo bukletu ar karti par Preiļu parka dižkokiem, iecerēti dažādi uzdevumi bērniem. Sadarbībā ar Preiļu novada attīstības daļas speciālistiem tiks izstrādāta Preiļu parka dižkoku taka, bukleta kartē atzīmēti dižkoki un doti dažādi uzdevumi ģimenēm ar bērniem. Pēc iepazīšanās ar Preiļu parka dižkokiem, ģimenēm būs dota iespēja iestādīt kociņus.

1.jūnijā, Starptautiskajai Bērnu aizsardzības dienas ietvaros, Preiļu parka aktīvās atpūtas zonā, sanākot kopā Preiļu novada ģimenēm, plānots izveidot Sajūtu taku. Veidojot šo objektu, mazajiem bērniem tiks dota iespēja iepazīties ar dažādiem dabas materiāliem, tos iztaustot ar rokām un kājām.  Vasaras sezonā taku varēs izmantot bērni, vecāki un vecvecāki, lai stiprinātu savu imunitāti.

Vēl dažas no lielākajām aktivitātēm, kas iekļautas projektā, ir ekskursija bērniem kopā ar Cūkmenu uz atkritumu šķirošanas uzņēmumu un biedrības “Puķuzirnis” stenda “Izzini dabu” izveidošana. Tas darbosies Preiļu un Riebiņu novadu svētku laikā, kur sadarbībā ar Dabas izglītības centru “Rāzna” plānots organizēt dažādas vides spēles bērniem, iegādāties loto spēli “Daba”, skaņu loto “Dzīvnieki” un ekoloģijas spēli “Atkritumu šķirošana”.  

Visa projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības rūpes par apkārtējo vidi, popularizējot videi draudzīgu dzīvesveidu, izmantojot audzinošu un izglītojošu pieeju, pieredzes apmaiņu, lai ieinteresētu sabiedrību sargāt un atjaunot dabas resursus. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2016.