Reorganizēs Preiļu novada Sociālo dienestu

26.02.2016.

26. februāra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada pašvaldības juridiskās daļas izstrādāto Sociālā dienesta reorganizācijas shēmu. Tā paredz izveidot Preiļu novada Labklājības pārvaldi, tādā veidā apvienojot vienā iestādē visas Preiļu novada pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas institūcijas, kā arī institūcijas, kas ar to ir saistītas pastarpināti.

Reorganizācijas rezultātā paredzami vairāki ieguvumi: tiks optimizēts iestādes darbs, samazinātas 1,7 slodzes, jaunizveidotās pārvaldes direktoram un vienam no viņa vietniekiem tiks piemērotas prasības par speciālo izglītību, līdz ar to pieaugs sociālo darbinieku skaits, kas ļaus izpildīt Ministru kabineta noteikumu prasības par vienu sociālo darbinieku uz 1000 iedzīvotājiem. Reorganizācijas rezultātā ar lietveža funkciju veicēju tiks nodrošināts arī pansionāts “Preiļi”.

Līdz ar Sociālā dienesta reorganizāciju dome pieņēma lēmumu no 1. aprīļa likvidēt Sociālā dienesta vadītāja amatu un sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatu un sludināt konkursu uz Labklājības pārvaldes direktora amatu.

Labklājības pārvaldes shēma nosaka, ka darbs tiks organizēts, izveidojot Administratīvi saimniecisko nodaļu, kurā ietilps arī pakalpojumu centrs “Līči”, un Sociālās palīdzības un pakalpojumu nodaļu, kuru veidos Sociālās palīdzības daļa, pansionāts “Preiļi”, Dienas centrs un Preiļu novada Krīzes centrs. Līdz šim pakalpojumu centrs “Līči” un pansionāts “Preiļi” darbojās kā atsevišķas struktūrvienības, kas nebija Sociālā dienesta uzraudzībā. 

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2016.