10. martā seminārs – Uzņēmēj, sakārto papīrus!

10.03.2016.

PAMATKAPITĀLA PĀRREĢISTRĀCIJA UZ EIRO: KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI UN KĀ TOS SAGATAVOT? 

Seminārā uzzināsi:

Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – dokumenti, kas jāiesniedz Uzņēmumu reģistram, dokumentu paraugu aizpildīšana (dalībnieku sapulces protokols, dalībnieka lēmums, statūtu grozījumi, dalībnieku reģistrs, pieteikums), pamatkapitāla izteikšana eiro, jauna dalībnieka pievienošana, dalībnieku izmaiņas, kapitāldaļu pārdošana, līguma paraugs, dalībnieku sapulce, izsludināšana, dalībnieku sapulces norise, pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla samazināšana; Papildus temati – mantiskais ieguldījums, saistītas personas darījumi, naudas iemaksa pamatkapitālā, prokūrista iecelšana, komercpilnvaras izsniegšana, parakstu apliecināšana pie notāra, juridiskās adreses maiņa, nosaukuma izmaiņas, izmaiņas valdes sastāvā, iemaksājamās valsts nodevas, UR lēmums un tā apstrīdēšana, informācija par patiesā labuma guvēju, valdes locekļu pienākumi, atbildība un tiesības, nodokļu riski valdes loceklim, obligātie nodokļi, pilnvarojuma līguma noslēgšana, sabiedrības likvidācija, sabiedrības reorganizācija, maksātnespēja, sabiedrības gada pārskata apstiprināšana, gada pārskata posteņu analīze, peļņas sadale un dividenžu izmaksa. Ieturamie nodokļi, uzņēmumu ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, atbildība. 

Programma

14:00 – 14:30 Reģistrācija, kafija

14:30 – 14:40 Uzņēmēj, sakārto papīrus! – informācija par uzņēmējiem pieejamajiem atbalsta materiāliem dokumentācijas sagatavošanai

14:40 – 15:30 Pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro: kādi dokumenti nepieciešami un kā tos sagatavot?

15:30 – 15:50 Veidlapu aizpildīšana

15:50 – 16:10 Aktualitātes – kas vēl jāzina un jāņem vērā uzņēmējiem?

16:10 – 16:30 Jautājumi / diskusija

 

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2016.