11. martā Daugavpilī NVO atbalsta programmas izvērtēšanas konference

11.03.2016.

DNVOAC aicina piedalīties Kultūras ministrijas 2014. un 2015. gadā īstenotās NVO atbalsta programmas izvērtēšanas konferencē, kas notiks 11. martā Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles iela 30, Daugavpils).

Tā ir lieliska iespēja smelties pieredzē par visā Latvijā īstenotiem biedrību projektiem, uzzināt vairāk par citām biedrībām, iegūt sadarbības partnerus 2016. gada projektiem.

Konferencē iepazīsimies ar īstenotajiem projektiem, izvērtēsim reģionālo koordinatoru pieredzi.
Kopā ar Latgales mazākumtautību biedrību pārstāvjiem un projektu īstenotājiem kopā diskutēsim par iedzīvotāju līdzdalības iespējām pilsoniskas sabiedrības un starpkultūru dialoga veidošanā.

Tiks sniegta informācija par nākošo – 2016. gada NVO programmu.

Konferences programma pielikumā.

Dalībai konferencē noteikti jāreģistrējas līdz 7. martam šeit http://ejuz.lv/nvokonference.

Informācijai: 26565858 (Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators) vai 29354884 (Daina Kriviņa).

Veiksmīgu marta pirmo nedēļu,
Daina, DNVOAC

 

 

Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2015 izvērtēšanas konferences darba kārtība

11.03.2016. Daugavpils novada Kultūras centrs (Dobeles iela 30, Daugavpils)

10:00 – 11:00

Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija 

11:00 – 11:25

 

Konferences atklāšanas uzrunas

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis,

Daugavpils domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis,

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere;

Biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse. 

11:25 – 13:20

“Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2015” rezultātu un sasniegumu izvērtējums. Reģionālo koordinatoru prezentācijas:

Vidzeme- “Valmieras novada fonds” valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš; 

Rīga – “Pilsoniskās alianse” direktore Rasma Pīpiķe; 

Zemgale – “Zemgales NVO atbalsta centrs” priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš; 

Kurzeme“Kurzemes NVO atbalsta centrs” priekšsēdētāja Inese Siliņa;

Latgale – “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis.

13:30 – 14:10

Pusdienas 

14:10 – 16:00

Darbs grupās:

-Starpreģionu sadarbības veicināšana. Moderators Rīgas NVO atbalsta sektora projektu koordinatore Lauma Celma;

-Projektu ideju banka. Nākotnes projekti. Moderators: DNVOAC projektu nodaļas vadītāja Daina Kriviņa,

-Mazākumtautību projektu ieguldījums kultūras mantojuma saglabāšanā. Moderatores: Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas “Promieņ” valdes locekle Kristīne Kuņicka; biedrības „ERFOLG” priekšsēdētāja Olga Jesse.

-Programmas ieviesēju darba grupa. Moderators – Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis. 

16:00 -17:00

Darba grupu prezentācija. Konferences noslēgums.

Kontaktinformācija interesentiem:

Oskars Zuģickis

“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators

tālr.: 26565858

Pēdējās izmaiņas: 11.03.2016.