Pārskats par notikumiem Pansionāta ”Preiļi” ikdienā un svētkos

02.03.2016.

Pie mirkļa skaistu mirkli,
Pie stundas stundu vīt,
Jo tikai vienu mūžu
Virs zemes mēs varam pavadīt. 

Arī  Preiļu novada pašvaldības pansionātā “Preiļi” ir iesācies 2016.gads un sekmīgi turpinās ikdienas spraigs darbs ar mūsu iemītniekiem – senioriem, kuriem ir ļoti nepieciešama blakus esošo cilvēku palīdzība, sapratne un atbalsts gan fiziskais gan psiholoģiskais. Pansionāta darbinieki ir profesionāļi katrs savā jomā, ar augstu atbildības sajūtu pret saviem darba pienākumiem. Arvien vairāk pieaug pieprasījums no mūsu pašvaldības iedzīvotājiem un arī no citām pašvaldībām pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem mūsu pansionātā “Preiļi”. Cilvēki labprāt piesakās un vēlās saņemt šos pakalpojumus, jo vecāka gājuma cilvēkiem, arī invalīdiem,  kuriem ir radušās problēmas aprūpēt sevi, pienāk tas brīdis, kad ir nepieciešama palīdzība, tai skaitā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana ikdienā, visu diennakti, kurus nespēj pilnvērtīgi nodrošināt radinieki vai tuvākie. 

Preiļu novada pašvaldības pansionāts „Preiļi” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli un visu sadzīvei un veselības uzturēšanai nepieciešamo,  sociālo aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – pakalpojumu, kas pieejams dzīvesvietā, kas ietver individuālu sociālo darbu ar klientu, lai atjaunotu un uzlabotu klientam sociālās funkcionēšanas spējas. Visa gada garumā tiek sniegts atbalsts klientu sociālo problēmu risināšanā. Klienti tiek nodrošināti ar ikdienā nepieciešamajām lietām un priekšmetiem. 

Kopumā, atskatoties uz 2015.gadu, Preiļu novada pašvaldības pansionātā ”Preiļi”  mūsu iemītniekiem šis gads ir aizritējis diezgan aktīvs un dažādiem notikumiem bagāts. 

 • Pansionāts “Preiļi” darbs rit ciešā sadarbībā ar SIA “Preiļu slimnīca”. Ņemot vērā pansionāta klientu vecumu un veselības stāvokli, ļoti nepieciešami ir tas, ka blakus atrodas un ir viegli pieejami ārstējošie ģimenes ārsti, citi ārstniecības speciālisti, medpersonāls, kuri ļoti operatīvi un profesionāli sniedz mūsu klientiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Pastāvīgi mūsu klientiem tiek veikti dažādi izmeklējumi, lai novērstu viņu veselības stāvokļa pasliktināšanos. Sadarbībā ar klientu ģimenes ārstiem 2015.gadā klientu veselības uzlabošanai un saglabāšanai tiek piesaistīts – fizioterapeits un lielākā daļa no klientiem ir veiksmīgi izgājuši valsts apmaksāto rehabilitācijas kursu. Saskaņā ar klientu ģimenes ārstu vai speciālistu norīkojumiem, Pansionāts nodrošina klientu nogādāšanu uz citām ārstniecības iestādēm (slimnīcām u.c.). 
 • Preiļu novada pašvaldības pansionāta Preiļi” klienti netiek aizmirsti, jo gada laikā tos ir apmeklējuši vairāk kā 1290 apmeklētāji – radinieki, draugi, paziņas (bez pašdarbniekiem). Pansionāts “Preiļi” ir samērā neliela sociālās aprūpes iestāde (24 iemītnieki), bet apmeklētāju skaits kļūst arvien lielāks. Nākas secināt, ka mūsu iemītniekus neaizmirst, par viņiem rūpējas gan radi, kaimiņi, draugi, gan vienkārši labi cilvēki, kuri nav vienaldzīgi pret vecāka gājuma cilvēkiem. 
 • Rehabilitācijas ietvaros notiek dažādas nodarbības ar klientu piedalīšanos – mandalu krāsošana, adīšanas nodarbības, auklu pīšana, apsveikumu gatavošana, dažādas spēles, mīklu minēšana, dziesmu dziedāšana, fiziskās aktivitātes utt. Notika arī tādas nodarbības kā kreļļu gatavošana. Pavasarī, rehabilitācijas ietvaros klientiem, tiek stādītas puķes, pēc tam izstādītas laukā, koptas un laistītas. Šie ziedi priecē gan pansionāta iemītniekus, gan ikvienu garāmgājēju. 
 • Preiļu novada pašvaldības pansionāta “Preiļi” kolektīvs kopā ar saviem klientiem nav aizmirsuši tos klientus, kuri atdusas kapos un kuriem nav apkoptas kapu kopiņas. Šim mērķim tiek rīkotas kapu uzkopšanas dienas, kurās apkopjam visus nu jau aizsaulē aizgājušos iemītniekus. Preiļu novada pašvaldības pansionāts “Preiļi” arī ņem līdzdalību klientu izvadīšanā un bēru organizēšanā, ja tas ir nepieciešams. 
 • Pagājušā gada vasarā tika atremontēta pansionāta atpūtas telpa, kurā pansionāta iemītnieki pavada savu brīvo laiku domubiedru grupās, komunicējot savā starpā, diskutējot par sev aktuālajām tēmām, vai vienkārši atpūšas pavadot laiku kopīgi skatoties teleraidījumus, spēlējot galda vai citas spēles, piedaloties saimnieciskajos darbos vai pansionāta telpu vizuālajā noformēšanā, atbilstoši savām intelektuālajām un fiziskajām spējām. Šeit pat arī notiek  dažādi organizētie kultūras pasākumi: koncerti, ciemiņu viesošanās, arī labdarības pasākumi. 
 • 2015.gada 19.martā Viduslatgales pārnovadu fonda projekta ietvaros pansionāta ņiprākie  iemītnieki ar darbiniekiem apmeklēja teātra uzvedumu Preiļu novada kultūras centrā. Līdz šim nebijušais notikums ir dziļi iespiedies mūsu senioru atmiņās, kā arī rudenī, svinot Starptautisko Veco ļaužu dienu pansionāta seniori piedalījās kopīgajā Pensionāru biedrības organizētajā pasākumā Preiļu novada kultūras centrā . Aktīvi novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi. Arī  nākotnē iespēju robežās turpināsim apmeklēt šādus pasākumus. 
 • 2015. gada septembrī īpašs notikums bija pansionāta iemītnieku ekskursija uz Raiņa jaunu dienu zemi – Jasmuižu Aizkalnē, kā arī uz amatnieka St.Geidas “Sapņu namiņu”. Liekas, nemaz tik tālu tas īstenībā nav, bet notikums bija liels – pārdzīvojumiem bagāts, bet darbiniekiem īpaši smags un atbildīgs. 
 • Pansionātā “Preiļi” katru mēnesi tiek svinētas senioru vārda un dzimšanas dienas. Šūpuļsvētkos tiek klāti galdiņi par godu jubilārim, jo šajā iestādē katrs ir īpašs. Pansionāta kolektīvs strādā ar vienu mērķi – piepildīt ikviena klienta ieceres un sapņus. Svētkos atceramies  skaistākos notikumus katra klienta dzīvē.  Dažus  klientus ierodas apsveikt pat lielāks draugu pulks, kā piemēram seniori Venerandu Romanovsku dzimšanas dienā sumināja folkloras kopas “Ņaktineica” kolektīvs (20 pers.), jo izrādās, arī pati Veneranda kādreiz ilggadēji ir dziedājusi šajā kolektīvā. Pansionāta vecākā iemītniece Tekla Zenarija Pastare 96.gadu jubilejā tika sveikta kuplā radu un draugu pulciņā. 
 • Pansionātā “Preiļi” kultūras pasākumu ietvaros, tiek uzaicināti dažādi kolektīvi ar savām koncertprogrammām, kā arī kopīgām pasēdēšanām, lai stiprinātu  vienotības un māju sajūtu pansionāta iemītnieku starpā. 2015. gadā ir novadīti kopīgi 25  pasākumi, kuri tika veltīti valsts svinamiem svētkiem, gadskārtu dienām, sabiedrībā atzītajām un dažādu konfesiju ticīgajiem atzīmējamām dienām, kuros ir piedalījušies ar skaistām, sirsnīgām dziesmām un dzejoļu, teātra uzvedumu sniegumiem un svētku sarūpētiem cienastiem Preiļu pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Preiļu Valsts ģimnāzijas, Pelēču pamatskolas, Riebiņu vidusskolas skolēni un pedagogi, bērni no Preiļu novada bērnu un jauniešu centra: popgrupa “Lāsītes” , Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzeja, Riebiņu novada centrālās bibliotēkas grupas bērni un pedagogi, dažādu biedrību: “Mūsmājas”, „Veiksmes biķeris” un „Nīdermuižas draudze” pārstāves. Pansionāta pasākumos  muzicēja un dziedāja dažādi pārstāvji: Preiļu Kultūras centra senioru vokālais ansamblis „Virši, deju grupa ‘Brūklenājs”, Pelēču vokālais ansamblis “Iedvesma”, Aizkalnes sieviešu vokālais  ansamblis, folkloras kopa “Leiči”, kā arī pansionāta svētkus kuplinājuši ir arī muzikanti A.Meļko un L.Kokorišs u.c. 
 • Kopumā par 2015.gadu pansionātā ir ciemojušies un uzstājušies ar saviem muzikālajiem sniegumiem apmēram 125 pārstāvji.

Pansionāta klienti ir ļoti pateicīgi visiem atbalstītājiem un sponsoriem, kuri ierodas un apdāvina mūsu sirmgalvjus ar dažādiem dāvinājumiem: adītiem zeķu pāriem, cepurēm u.c.mantām, kā arī augļiem, dārzeņiem, dažādiem saldumiem: ievārījumiem, marinādēm, pīrāgiem, cepumiem , konfektēm. Arī pansionāta darbinieces patstāvīgi sarūpē dažādus dārza jaukumus saviem sirmgalvjiem, kā arī augus, ziedus pansionāta telpu un vides sakārtošanai. 

Pansionātā klientu rehabilitācijai tiek nodrošināti  dažādi atpūtas pasākumi gan pansionāta telpās, gan arī ārpus tām, kurus organizējam un novadam pieaicinot un uzņemot ciemiņus. 

 • Preiļu novada pašvaldības pansionāta “Preiļi” klientiem tiek sniegts atbalsts pašaprūpē un pašaprūpes prasmju saglabāšanā, atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apgūšanā un uzturēšanā. Atbilstoši konfesijai tiek nodrošināta garīgā aprūpe. Visos lielākajos svētkos notiek mises ar mācītāju – katoļu un pareizticīgo piedalīšanos. 
 • Tā, 2016.gada 7.janvārī Pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos pansionātā “Preiļi” bija ieradušies Pareizticīgo un vecticībnieku draudzes batjuška Jevgēnijs Ivanovs ar draudzes biedriem, novadīja misi pansionāta klientiem un apsveica tos pasniedzot dāvanas un novēlējot  sirmgalvjiem būt stipriem, veseliem un nepārstāt ticēt labajam, kas notiek ar mums un tam, ka dieva svētība ir vienmēr līdzās mums. 
 • Šī gada 21.janvārī pansionātā “Preiļi” bija ieradušies Preiļu 2.vidusskolas pedagogi ar saviem skolēniem, kuri ar savu dzirkstošo enerģiju un izdomu iepriecināja un pat jāsaka ”atdzīvināja” pansionāta sirmgalvjus. Pansionāta iemītnieki tika apdāvināti ar ļoti  bagātīgiem dāvinājumiem, tai skaitā no skolēna Raivja Konstantinova tika pasniegts dāvinājums pansionātam –  8 astoņas gleznas (zīmējumi ar zīmuli un eļļas krāsām), kurās attēlotas dabas ainavas un Preiļu pilsētas vēsturiskās celtnes. Jāatzīmē, ka Raivis Konstantinovs,  bez šaubām ir ļoti talantīgs jaunietis, un var tikai novēlēt Raivim turpināt un attīstīt savas mākslinieciskās dotības. Kas zina, varbūt nākotnē novadnieks Raivis Konstantinovs būs viens no izcilākajiem māksliniekiem – gleznotājiem. 

Lūk, arī Preiļu 2.vidusskolas direktores Nadeždas Hļebņikovas īss stāstījums par viesošanos pansionātā:

“CIEMOS PANSIONĀTĀ „PREIĻI”

Katru gadu mūsu skolai ir tradīcija apciemot pansionāta “Preiļi” iemītniekus.

Janvārī mūsu skolas pašdarbnieki uzstājās pansionātā. Skolotāju trio „Lira”: Rimma Gavrilova, Ludmila Martinova, Irina Kovaļenko izpildīja dziesmas „Segodnja prazdnik u devčat” un „Snežok stelitsja”. 5.klases skolnieces Marina Skutele, Anastasija Dekterjova un Poļina Leitāne dziedāja dziesmu „Snežinka”, vadītāja Olga Siliņa. 5.klases skolēnu teātra grupa „Latviešu tautas dzīvesziņa” apsveica svētkos iemītniekus no rūķu vārda, grupas vadītāja Rita Lazda. 7.klases skolēnu teātra grupa „Miniatūru teātris” visus priecēja ar lugu „Carevna Ljaguška”, grupas vadītāja Nataļja Kondratjeva.

Mūsu skolas 11. klases skolnieks Raivis Konstantinovs uzdāvināja pansionātam 8 savas gleznas.

Pansionātā mēs ieradāmies ar dāvanām, šoreiz dalījāmies ar to, ko katrs bija sagatavojis ziemai: ievārījums, kompots, konservēti salāti, sālīti un marinēti gurķi u.c.. Pulciņa “Jautrās šķēres” bērni, skolotājas Ludmilas Osetrovas vadībā, katru burciņu skaisti noformēja.

Lai šīs dāvaniņas dāvā prieku un māju sajūtu visiem pansionāta iemītniekiem.

Pateicos visiem vecākiem, skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem par atsaucību dāvanu sagādāšanā. 

Preiļu 2.vidusskolas direktore Nadežda Hļebņikova” 

 • Janvāra 26.datumā pansionātā ar muzikālo sniegumu ciemojās – vokālais ansamblis “KALINUŠKA”, kuras prezentēja vadītāja Valentīna Maksimova, kura arī teica, ka  “Kalinuškas” ir ļoti aktīvas, darbojas biedrības “Raduga” ietvaros un  dāvā līdzcilvēkiem savus mākslinieciskos sniegumus ļoti daudzos pasākumos ne tikai Preiļos un Preiļu novadā, bet arī plašākā mērogā.  Astoņas sievas, kuru nerimstošo dziedāšanu pavada muzikālā vadītāja  Svetlana ar akardeona spēli, kuru ļoti atzinīgi novērtēja visi klātesošie. Ar skanīgām dziesmām un dzejām “Kalinuškas” iepriecēja pansionāta iemītniekus, izpildot dažādas tautā zināmas dziesmas, kuras arī pansionāta sievas un vīri dziedāja līdzi. Ar sevišķu rūpību un dvēselisko maigumu viena no Kalinuškas sievām bez pavadījuma nodziedāja dziesmu latviešu valodā “Cilvēkam cilvēku jāsatiek…” Tā tika pasniegta tik vienkārši un reizē tik aizraujoši, ar tādu dvēselisku maigumu, ka var tikai apbrīnot un mācīties no šiem cilvēkiem – būt nerimstošiem, saglabāt un nodot tālāk arī jaunajām paaudzēm šos senču tikumus un dzīves gaitā iegūtās mācības. 
 • Pansionātam “Preiļi” ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu filiāles vadību un tās audzēkņiem -frizieriem, kuri reizi 1- 2 mēnešos apmeklē pansionātu un sniedz savus pakalpojumus pansionāta klientiem. Arī šī gada februāra  mēnesī skolas audzēknes ar vadītāju Antoniju bija ieradušās pansionātā un safrizēja, sakārtoja mūsu iemītnieku frizūras, par ko arī īpašs paldies visiem.  
 • Februāra  mēnesis pansionātā noslēdzās ar darbinieču  sagatavoto apsveikumu pansionāta vīriešiem 23.februārī, atceroties „Padomju armijas”- Vīriešu dienu.  Bija pansionāta sieviešu Svētku apsveikums vīriešiem – jo jāņem vērā arī tas fakts, ka mūsu iemītnieki ir no tās paaudzes, kurai bija jāiziet šis posms dzīvē , katra jaunieša pienākums : mācīties militārās mācībās, dienējot vai izejot mācību kursus armijā. Jauniešu pavadīšana dienestā ,  kā arī sagaidīšana no tā , tas bija liels notikums gandrīz katrā ģimenē. Laika gaitā šī diena – tā arī iegājās tautā kā “Vīriešu diena’, kas simnboliski tika uztverta kā sava veida vīrišķības un stipruma apliecinājums katram vīrietim. Tāpēc arī katru gadu 23.februārī ir vēlēšanās gan darba kolektīvos gan arī mājās  iepriecināt savus tuvākos.

Preiļu novada pašvaldības pansionātā “Preiļi” iemītnieki un darbinieki ir ļoti pateicīgi visiem atbalstītājiem, māksliniekiem un sadarbības partneriem  par viņu rūpēm, sapratni un līdzcietību, kā arī sniegtajiem  koncertiem mūsu ikdienas iepriecināšanai.

Pansionātā publiski (ar paziņojumiem, afišām) ir pieejama informācija par iestādē notiekošo , tai skaitā par pasākumiem gan pansionātā gan Preiļu pilsētā un novadā.

2015.gadā sākumā tika izveidota pansionāta “Preiļi” mājas lapa: http://www.preili.lv/page/824, kurā ir ievietota pamatinformācija par iestādes rekvizītiem, darbiniekiem, to kontaktinformāciju, darba laiku, darbības juridisko un materiālo nodrošinājumu, prasībām un noteikumiem klientu uzņemšanai pansionātā u.c.

Šajā mājas lapā reizi 1-2  mēnešos sniedzam informāciju visiem iedzīvotājiem, ievietojot aprakstus par aktuālākajiem  notikumiem pansionātā, tai skaitā pievienojot fotogrāfijas, kas ir pieejamas fotogalerijā. Papildus šo informāciju par pansionāta aktualitātēm ik pa laikam nopublicē vietējos laikrakstos: “Vēstis”, “Vietējā” , “Novadnieks”. 

Pansionāta „Preiļi” iemītnieku un kolektīva vārdā – vadītāja Inga Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.