Piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi

02.03.2016.

Kārtējā domes sēdē deputāti skatīja iesniegumus ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) atlaidi par 2016. gadu.

Domes deputāti, atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu kritērijiem, pieņēma lēmumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi par 2016. gadu par nekustamo īpašumu Preiļu novadā 50% apmērā akciju sabiedrībai “Preiļu siers. Uzņēmums netiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, uzņēmumā strādājošo skaits pieaudzis par 15 darba vietām, no kurām vairāk nekā 4 darbinieki ir Preiļu novada iedzīvotāji. Uz 2015. gada 1. janvāri AS “Preiļu siers” bija 299 strādājošie, uz 2016. gada 1. janvāri – 314. AS „Preiļu siers” nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu.

Dažiem uzņēmumiem domes deputāti atteica piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, jo iesniegtā informācija neatbilda kritērijiem, kas atļauj izmantot NĪN atlaidi.

Pašvaldības saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā” nosaka nodokļu maksātāju kategorijas, kuriem pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kā arī kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Preiļu novadā. Ar nodokļa maksātāju kategorijām, kam pienākas nodokļa atvieglojumi un atvieglojuma apmēru, kā arī kārtību, kādā nodokļu maksātājs var saņemt nodokļu atvieglojumu, var iepazīties  Preiļu mājas lapā www.preili.lv sadaļā Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā”. Papildus informāciju jūs varat saņemt arī Preiļu novada domes nekustamā īpašuma daļā, kas veic nekustamā īpašuma administrēšanu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2016.